Privacybeleid

Privacybeleid

The Walt Disney Company heeft bepaalde 21st Century Fox-bedrijven overgenomen, waaronder degene die de hierna beschreven diensten leveren. Dit beleid is vanwege deze transactie bijgewerkt. 

 

Privacybeleid

Van kracht per 1 januari 2021

 

INVOERING

 

Baby Network Limited, waarvan de hoofdvestiging zich op 10 Hammersmith Grove, Londen W6 7AP ("Bedrijf" of "wij" of "Baby TV") bevindt en welke kan worden gecontacteerd op het e-mailadres privacy@babytv.com wil u op de hoogte brengen over hoe we persoonsgegevens van en over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken via de website www.babytv.com en de bijbehorende mobiele sites, applicaties, widgets, functies, services, prijzen, promtions en wedstrijden (samen de "Baby TV-services") , evenals over de minderjarige die onder uw ouderlijke of voogdlijke verantwoordelijkheid valt, wiens persoonsgegevens door u kunnen worden verstrekt via een aantal BabyTV-services (zoals BabyTV Studio Clip, Birthday Clip, BabyTV Clip Prize Promotion) (hierna "uw kind").

U vindt een inhoudstabel en een korte samenvatting van deze privacyverklaring in de onderstaande tabel. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door het Bedrijf, klikt u op de links in elke sectie van de samenvatting.

 

Inhoud

1. WELK EN WIE IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?


2. WELKE SOORT PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN WE VERZAMELEN OVER U EN OVER UW KIND?


3. HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN UW KIND VERZAMELEN?


4. OP WELK RECHTSBASIS BEHEREN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN UW KINDEN?


5. HOE VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN UW KINDEN?


6. WIE HEEFT U TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN UW KINDEN?


7. IS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OF UW KIND IN HET BUITENLAND OVERGEGEVEN?


8. WAT ZIJN UW EN / OF UW KINDRECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS OF UW KINDEN?


9. WAT GEBEURT ER VANAF MEI 25, 2018?


10. UPDATE VAN DIT PRIVACYBELEID


11. CONTACTEER ONS

 

 

Kwestie

Informatie

1.

Wat en wie dekt dit privacybeleid?

BabyTV is de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die we van en over u en uw kind verzamelen, via BabyTV Services.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers, inclusief degenen die BabyTV Services gebruiken zonder geregistreerd te zijn of geabonneerd te zijn en diegenen die zich hebben geregistreerd bij of geabonneerd op een BabyTV-service.
Klik hier voor meer informatie

2.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u en over uw kind?

BabyTV kan mogelijk gegevens van en over u en over uw kind verzamelen.
Meer in het bijzonder kan BabyTV (1) registratiegegevens over u en uw kind verzamelen, 2) het imago van uw kind (2) openbare gegevens en informatie die u plaatst, (3) uw sociale mediadata die u hebt toegestaan dat sociale media delen met BabyTV en (4) uw activiteitsgegevens.
Wij verzamelen echter geen financiële informatie van een betalingsdienstaanbieder of gevoelige gegevens over u of uw kind.
Klik hier voor meer informatie.

3.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens en die van uw kind?

De belangrijkste reden waarom we gegevens over u en over uw kind verzamelen, is door u bedrijfsservices aan te bieden en om u in staat te stellen met dergelijke services te communiceren.
Klik hier voor meer informatie

4.

Op welke grond gebruiken we uw persoonlijke gegevens en die van uw kind?

Uw persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van uw kind worden voornamelijk verzameld om u te voorzien van bedrijfsservices.
Uw persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens van uw kind kunnen, zoals het geval kan zijn, ook worden verzameld om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen en / of om het rechtmatige belang van BabyTV te beschermen.
Als u dergelijke gegevens niet verstrekt, betekent dit dat het onmogelijk is om BabyTV-services aan te bieden en / of aan u te verstrekken.
Klik hier voor meer informatie

5.

Hoe verwerken we uw persoonlijke gegevens en die van uw kind?

De beveiliging van uw gegevens, en die van uw kind, is een prioriteit voor ons. Dienovereenkomstig heeft BabyTV passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking en wijziging.
Klik hier voor meer informatie.

6.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en die van uw kind?

BabyTV kan uw persoonlijke gegevens en de persoonlijke gegevens van uw kind delen met (i) service providers, (ii) onze gelieerde bedrijven en (iii) nationale autoriteiten, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Klik hier voor meer informatie.

7.

Worden uw persoonlijke gegevens of uw kind naar het buitenland overgebracht?

Uw persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens van uw kind kunnen worden overgebracht naar andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief de Verenigde Staten van Amerika. In ieder geval zorgen wij er altijd voor dat geschikte en geschikte beveiligingen die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens van uw kind te beschermen (zoals waarborgen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving) aanwezig zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
Klik hier voor meer informatie.

8.

Wat zijn uw rechten en / of de rechten van uw kind met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of die van uw kind?

U hebt onder meer het recht om toegang te vragen voor het voltooien, bijwerken, wijzigen en verwijderen van uw persoonlijke gegevens, evenals uw persoonlijke gegevens.
Klik hier voor meer informatie

9.

Wat gaat er gebeuren op 25 mei 2018?

De algemene gegevensbeschermingsverordening 2016/679 van de EU wordt van kracht op 25 mei 2018, die bepaalde aanvullende rechten voor individuen introduceert met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.
Klik hier voor meer informatie.

10.

Updates van dit privacybeleid

BabyTV kan dit privacybeleid ook wijzigen of bijwerken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
Raadpleeg de ingangsdatum bovenaan dit privacybeleid om te zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

11.

Hoe kunt u contact met ons opnemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens?

U kunt contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres privacy@babytv.com.

 

 

  • 1. OP WIE IS DEZE  PRIVACY POLICY  VAN TOEPASSING?

 

BabyTV is verantwoordelijk voor de  persoonsgegevens (bijvoorbeeld informatie die een specifieke persoon identificeert, zoals de volledige naam of het e-mailadres) die wij van en over u verzamelen via BabyTV Services, evenals over uw kind, als u bepaalde BabyTV-services gebruikt ( zoals BabyTV Studio Clip, Birthday Clip, BabyTVClip Prize Promotion) die worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze  Privacyverklaring.
Deze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring zijn van toepassing op alle gebruikers, inclusief  degenen die BabyTV Services gebruiken zonder geregistreerd te zijn bij of geabonneerd te zijn op een bedrijfsservice en zij die zich hebben geregistreerd bij of geabonneerd zijn op een bedrijfsservice.

BabyTV Services zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 18 jaar. De persoonsgegevens die we over minderjarigen verzamelen, zijn alleen die gegevens die direct worden verstrekt door de gebruikers van bepaalde BabyTV-diensten (zoals BabyTV Studio Clip, Birthday Clip, BabyTVClip Prize Promotion) die, volgens de BabyTV-voorwaarden en -condities van dergelijke diensten, garanderen  de wettelijke ouder of voogd te zijn van de minderjarigen in kwestie (zoals gedefinieerd in dit Privacybeleid: "uw kind").

 

 

2. WELKE  PERSOONSGEGEVENS  VERZAMELEN WIJ OVER U EN OVER UW KIND?

 

BabyTV verzamelt (1) registratiegegevens over u en over uw kind, zoals het geval kan zijn, wanneer u zich aanmeldt voor een bedrijfsservice, (2) Foto’s/afbeeldingen van uw kind, wanneer u een foto/afbeelding van uw kind doorgeeft via bepaalde BabyTV-services (2) uw openbare gegevens en berichten die u deelt via BabyTV Services, (3) uw gegevens waarvan u social media toestemming heeft gegeven ze te delen met dit bedrijf, (4) uw activiteitsgegevens wanneer u toegang heeft en gebruik maakt van een bedrijfsservice. Meer in het bijzonder verzamelt BabyTV de volgende soorten gegevens van en over u:

 

1. Registratiegegevens zijn de gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert voor een bedrijfsdienst. Registratiegegevens kunnen bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, land, postcode en geboortedatum omvatten, evenals de  naam, geboortedatum van uw kind en land.

 


2. Afbeelding /foto kind. Wanneer u een foto (JPEG- of png-indeling) van de minderjarige onder uw voogdij of ouderlijke verantwoordelijkheid uploadt of verstrekt via bepaalde BabyTV-services (bijvoorbeeld door deze op BabyTV Studio Clip te uploaden);

 


3. Publieke gegevens en posts  die bestaan uit reacties of content die u op BabyTV Services plaatst en de persoonsgegevens over u die bij die posts of content horen, die een naam, gebruikersnaam, opmerkingen, vind-ik-leuks, status, profielinformatie en foto kunnen bevatten. Openbare informatie en posts zijn altijd openbaar, wat betekent dat ze voor iedereen beschikbaar zijn en mogelijk worden weergegeven in zoekresultaten op externe zoekmachines.

 


4. Gegevens van Social Media. Als u via een socialmediadienst  toegang krijgt tot of zich aanmeldt bij een bedrijfsservice of een bedrijfsservice met een socialmediadienst verbindt , kunnen de gegevens die wij verzamelen ook uw gebruikers-ID en / of gebruikersnaam bevatten verbonden aan die socialmediadienst , informatie of content waarvoor  u de socialmediadienst  toestemming heeft  gegeven die  met ons te delen, zoals uw profielfoto, e-mailadres of vriendenlijsten en alle informatie die u openbaar hebt gemaakt in verband met die social mediadienst . Wanneer u BabyTV Services opent via een socialmediadienst  of wanneer u een bedrijfsservice met een  socialmediadienst verbindt, dan geeft u  BabyTV toestemming  om dergelijke gegevens en inhoud te verzamelen, op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met deze  Privacyverklaring.

 


5. Activiteitsgegevens. Wanneer u BabyTV Services bezoekt en interactie via deze services  plaatsvindt, kunnen wij bepaalde informatie over die bezoeken verzamelen. Om uw verbinding met BabyTV Services mogelijk te maken, ontvangen onze servers bijvoorbeeld informatie over uw computer, apparaat en browser, inclusief mogelijk uw IP-adres, browsertype en andere software- of hardwaregegevens. Als u toegang hebt tot BabyTV Services vanaf een mobiel apparaat of een ander apparaat, kunnen wij een unieke apparaat-ID verzamelen die is toegewezen aan dat apparaat, geolocatiegegevens of andere transactie-informatie voor dat apparaat. Cookies en andere volgtechnologieën (zoals browsercookies, pixels, bakens) en Adobe Flash-technologie die gewoonlijk "Flash-cookies" worden genoemd) kunnen ook worden verzameld. Deze technologieën kunnen ook worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van informatie over uw gebruik van BabyTV Services, zoals pagina's die u hebt bezocht, content  die u hebt bekeken, zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd en advertenties die u heeft gezien. Ga voor meer informatie naar onze Cookieverklaring.

 


6. Gegevens uit andere bronnen. Wij mogen de gegevens  die wij verzamelen, aanvullen met gegevens uit andere bronnen, zoals openbare beschikbare gegevens over  uw activiteiten van social-mediadiensten en commercieel beschikbare bronnen.

 

Wij verzamelengeen:


• Financiële gegevens van een betalingsdienstaanbieder: In sommige gevallen kunnen wij een onafhankelijke betalingsdienstaanbieder gebruiken om u in staat te stellen een product aan te schaffen of betalingen te verrichten ("Betalingsdienst"). Als u een product wilt aanschaffenof een betaling wilt doen via een Betalingsdienst, wordt u doorgestuurd naar de website van de Betalingsdienst. Alle gegevens die u verstrekt aan de Betalingsdienst zijn onderworpen aan de Privacyverklaring van de toepasselijke Betalingsdienst, in plaats van deze Privacyverklaring . Wij hebben geen toegang tot betalingsgegevens met betrekking tot de Betalingsdienst.
• Gevoeligegegevens: wij vragen u geen gevoelige persoonsgegevens te zenden of openbaar te maken (zoals burgerservicenummers, gegevens met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via BabyTV Services of op andere wijze.
Gekoppelde diensten. BabyTV Services kunnen ook worden gekoppeld aan websites, inclusief sociale mediawebsites, die worden beheerd door onafhankelijke bedrijven en kunnen advertenties bevatten of content, functies, games, nieuwsbrieven, prijsvragen of sweepstakes of applicaties aanbieden die zijn ontwikkeld en worden beheerd door onafhankelijke bedrijven. BabyTV is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van onafhankelijke bedrijven. Zodra u BabyTV Services verlaat of op een advertentie klikt, dient u de toepasselijke Privacyverklaring van de andere dienst te bekijken.

 

 

3. HOE GEBRUIKEN WIJ  UW PERSOONSGEGEVENS EN DIE VAN UW KIND ?

 

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen van en over u dan wel van en over uw kind om:
a) BabyTV Services en functies aan u aan te bieden. Wanneer u deelneemt aan een BabyTV-prijsactie), kan dit het tonen van de afbeelding/foto van uw kind op het televisiekanaal van Baby TV omvatten en uw naam en de naam van uw kind weergeven op de BabyTV-website, in de lijst met winnaars, als dat het geval is;
b) De bedrijfsdiensten en functies te meten en verbeteren;
c) Uw ervaring met zowel de online als offline Bedrijfsdiensten te verbeteren door content aan te bieden die u relevant en interessant vindt;
d) U de mogelijkheid te bieden te reageren op content en deel te nemen aan online games, prijsvragen of beloningsprogramma's;
e) Klantenservice te bieden en te reageren op vragen;
f) De rechten van BabyTV en anderen te beschermen: meer in het bijzonder kunnen er gevallen zijn waarin BabyTV uw persoonsgegevens kan gebruiken, inclusief situaties waarin BabyTV in goeder trouw van mening is dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is om: (i) te beschermen, te handhaven of de wettelijke rechten, privacy, veiligheid of eigendom van BabyTV, onze gelieerde bedrijven of hun werknemers, agenten, aannemers, licentiegevers en leveranciers te verdedigen (inclusief de handhaving van onze overeenkomsten en onze gebruiksvoorwaarden); (ii) de veiligheid, privacy en veiligheid van gebruikers van BabyTV Services of leden van het publiek te beschermen; (iii) BabyTV en andere betrokken derde partijen, zoals leveranciers van het bedrijf, te beschermen tegen fraude of voor risicomanagementdoeleinden;
g) Voldoen aan de wet of juridische processen; en / of reageren op verzoeken van publieke en overheidsinstanties;
h) Een bedrijfstransactie voltooien, zoals een voorgestelde of feitelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere transacties van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, -activa of -aandelen van de onderneming (inclusief processen in verband met een faillissement of soortgelijke processen ). Als BabyTV bijvoorbeeld betrokken is bij een fusie of overdracht van alle of een belangrijk deel van haar zaken, kan BabyTV uw informatie of persoonsgegevens of die van uw kind overdragen aan de partij(en) die betrokken is/zijn bij de transactie als onderdeel van deze transactie;
i) Toestaan van deelfuncties; als u inlogt of verbinding maakt met de BabyTV Services via een social-media account , kunnen wij uw gebruikersnaam, foto en vind-ik-leuks delen, evenals uw activiteiten en reacties delen met andere gebruikers van die BabyTV-service en met uw vrienden die zijn gekoppeld aan uw social mediadienst. We kunnen dezelfde informatie ook delen met de aanbieder van social-mediadiensten;
We kunnen geanonimiseerde gegevens of gegevens die u niet langer persoonlijk identificeren gebruiken, ook indirect (bijvoorbeeld statistieken) voor aanvullende doeleinden of met derden delen .

 

 

4. OP WELK GRONDEN GEBRUIKEN  WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN DIE VAN UW KIND?

 

De verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van:


• Sectie 3, letters van a) tot f) van deze Privacyverklaring is noodzakelijk voor de levering van BabyTV Services en zijn daarom verplicht omdat anders de services niet kunnen worden geleverd;


• Deel 3, letter g) van deze Privacyverklaring is vereist , op grond van de toepasselijke wetgeving en is dus ook verplicht; en


• Deel 3, letter h) van deze Privacyverklaring wordt uitgevoerd op basis van het gerechtvaardigde belang van BabyTV en haar contractspartijen om dergelijke economische activiteiten uit te voeren, welke adequaat in evenwicht zijn met uw belang aangaande de gegevensverwerking en te allen tijde strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deze gegevensverwerking is niet verplicht en u kunt op ieder gewenst moment bezwaar maken, zoals beschreven in sectie 11 van deze Privacyverklaring .


In tegenstelling , de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van:


Sectie 3, letter i) is discretionair, maar zonder uw toestemming is het onmogelijk om verbinding te maken tussen een social media account en de BabyTV Service, in welk geval u gebruik zal moeten maken van een ander mechanisme om in te loggen bij de BabyTV Service. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in Sectie 3, letter i) intrekken door een bericht te sturen naar het e-mailadres van Sectie 11 hieronder.

 

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de hierboven besproken informatie :

Doel van de verwerking

 

Juridische Grond

Vrijwillige of noodzakelijke verstrekking van persoonsgegevens

 

Sectie 3, letter a): Aanbieden van bedrijfsdiensten

Uitvoering van  contract

Verstrekking is noodzakelijk
Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het onmogelijk wordt BabyTV Services aan te bieden.

Sectie 3, letter b): Analyse en verbetering van bedrijfsdiensten

Uitvoering van  contract

Verstrekking is noodzakelijk
Het niet verstrekken van gegevens leidt tot verslechterde diensten

Sectie 3, letter c): Verbetering van gebruikerservaring

Uitvoering van  contract

Verstrekking is noodzakelijk
Het niet verstrekken van gegevens leidt tot verslechterde diensten

Sectie 3, letter d): Gebruikersinteracties (reacties, prijsvragen deelname, etc.).

Uitvoering van  contract

Verstrekking is noodzakelijk
Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het onmogelijk wordt BabyTV Services aan te bieden.

 Sectie 3 letter e): Klantenservice

Uitvoering van  contract

Verstrekking is noodzakelijk
Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het onmogelijk wordt BabyTV Services aan te bieden.

Sectie 3, letter f): Bescherming van het bedrijf en de belangen van derden

Uitvoering van  contract

Verstrekking is noodzakelijk
Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het onmogelijk wordt BabyTV Services aan te bieden.

Sectie 3 letter g): Overeenstemming met wettelijke verplichtingen

Juridische verplichting

 

Verstrekking is verplicht
Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het onmogelijk wordt BabyTV Services aan te bieden.

Sectie 3 brief h): Bedrijfstransactie

Gerechtvaardigd belang

Verstrekking is niet verplicht
U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking, maar BabyTV kan uw gegevens of die van uw kind alsnog verwerken in geval van een gerechtvaardigd belang dat prevaleert boven uw belang of dat van uw kind of voor juridische verdediging.

Sectie 3, letter i): Social  media sharing

Toestemming

Verstrekking is vrijwillig
U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht om uw toestemming in te trekken, zonder consequenties anders dan de noodzaak om in te loggen met een ander account.

5. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN DIE VAN UW KIND?

 

Met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens zowel elektronisch als handmatig verwerkt  en zijn beschermd door middel van adequate veiligheidsmaatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doel van de verwerking evenals het risico van variërende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van individuen. BabyTV gebruikt de  passende administratieve, technische, persoonlijke en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens in haar bezit te beschermen tegen verlies, diefstal en  gebruik, openbaarmaking of aanpassingen  door onbevoegden.

 

6. WIE HEEFT U TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN DIE VAN UW KIND?

 

Voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de doeleinden zoals beschreven in Deel 3 van dit Privacybeleid, kan BabyTV uw persoonlijke gegevens, evenals de persoonlijke gegevens van uw kind, delen met de volgende categorieën van ontvangers die zich binnen de Europese Unie of daarbuiten bevinden de Europese Unie in overeenstemming en binnen de grenzen van de bepalingen van afdeling 7 hieronder:
Derden, dienstverleners die zijn belast met verwerkingsactiviteiten en naar behoren zijn aangewezen als verwerkers, indien vereist door toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld cloudserviceproviders, andere entiteiten van de groep, leveranciers van diensten die helpen bij of ondersteuning bieden voor BabyTV Services - en dus, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, bedrijven die IT-services, experts, consultants en advocaten aanbieden - bedrijven die het resultaat zijn van mogelijke fusies, splitsingen of andere transformaties, en
Gelieerde bedrijven: onder onze gelieerde bedrijven bevinden zich leden van de The Walt Disney Family of Companies:  (“Gelieerde Bedrijven”). Mail voor nadere informatie over Gelieerde Bedrijven naar privacycontact@twdc.com
De gegevensverwerker die door BabyTV is aangewezen voor het hosten van BabyTV Services, is Applicaster (30 Stamford Street, Londen, SE1 9LQ) en XGlobe (http://www.xglobe.com/company/contact). Een volledige lijst met gegevensverwerkers kan bij BabyTV worden aangevraagd op de adressen zoals beschreven in sectie 11 van dit privacybeleid

 

 

7. WORDEN  UW PERSOONSGEGEVENS OF DIE VAN UW KIND UITGEWISSELD MET  HET BUITENLAND?

 

Uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind kunnen worden uitgewisseld  met landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, met name in de Verenigde Staten en Israël. Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als  adequaat gegevensbescherming biedend volgens de EER-normen. De volledige lijst van deze landen is beschikbaar op
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Voor overdrachten van de EER naar landen die door de Europese Commissie  niet als passend worden geacht , hebben wij passende en geschikte veiligheidsmaatregelen ingesteld, ontworopen om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind te beschermen en de overdracht van uw persoonsgegevens volgens  de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals standaard contractclausules overgenomen door de Europese Commissie in de artikelen 45 en 46 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de "Privacy Verordening").
U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de  maatregelen hierboven en verdere informatie over uw persoonsgegevens en / of de persoonsgegevens van uw kind op te vragen door contact op te nemen met BabyTV op het adres dat wordt vermeld in Sectie 11 van deze Privacyverklaring.

 

 

8. WAT ZIJN UW RECHTEN EN/OF DE RECHTEN VAN UW KIND MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS OF DIE VAN UW KIND?

 

U hebt te allen tijde het recht , ook namens uw kind, wanneer u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt, op:
a) Ontvangenvan een bevestiging van het wel of niet bestaan van uw persoonsgegevens en / of persoonsgegevens van uw kind en om geïnformeerd te worden over de inhoud en bron, de juistheid ervan te verifiëren en rectificatie, hierziening of aanpassing aan te vragen;
b) Verzoek om de verwijdering, anonimisering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens die verwerkt zijn in strijd met toepasselijke wetgeving;
c) In alle gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensop basis van een gerechtvaardigd belang.
In dit verband kunt u een verzoek sturen naar het adres dat wordt beschreven in Sectie 11 van deze Privacyverklaring. Vermeld in uw verzoek uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer en geef duidelijk aan welke informatie u wilt inzien, wijzigen, herzien, onderdrukken of verwijderen.
Houd er rekening mee dat zelfs na verwijdering van uw account , of als u ons vraagt om uw persoonsgegevens en / of de persoonsgegevens van uw kind te verwijderen, kopieën van bepaalde gegevens van uw account zichtbaar zullen blijven onder sommige omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit informatie betreft die u hebt gedeeld via social media of andere diensten of, bijvoorbeeld, als behoud van dergelijke kopieën noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor juridische verdediging. Vanwege de aard van de caching-technologie is uw account mogelijk niet onmiddellijk ontoegankelijk voor anderen. Mogelijk bewaren wij ook enige tijd back-up gegevens op onze servers die gerelateerd zijn aan uw account na annulering of uw verzoek tot verwijdering om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
Met betrekking tot de persoonsgegevens van uw kind, worden alle bovenstaande rechten ook aan uw kind verleend, die deze rechten kan uitoefenen bij het bereiken van de wettelijke leeftijd om dergelijke rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetgeving. Tot dat moment mag u, als wettige ouder of voogd van uw kind, de rechten van uw kind namens hem/haar uitoefenen.
De extra rechten die in Sectie 9 hieronder worden uiteengezet, zijn ook van kracht vanaf 25 mei 2018.

 

 

9. WAT GEBEURT  ER OP 25 MEI 2018 ?

 

Op 25 mei 2018 wordt de Privacy Verordening van kracht en zijn de volgende bepalingen van toepassing:

A. Bewaarperiode van uw persoonsgegevens en die van uw kind

Wij bewaren uw gegevens en de gegevens van uw kind enkel voor de periode die nodig is om de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld te bereiken, zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. De volgende bewaartermijnen zijn in ieder geval van toepassing op de verwerking vanuw persoonsgegevens ten behoeve van:
Gegevens verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in Sectie 3, letters van a) tot h) van deze Privacyverklaring worden bewaard  gedurende de  verstrekking van BabyTV Services plus de duur van de verjaringstermijn onder de geldende wetten na de beëindiging van BabyTV Services. De persoonsgegevens onder Sectie 2 no. 2) (d.w.z. foto’s/afbeeldingen van het kind), zullen voor een kortere periode worden bewaard, aangezien ze betrekking hebben op een minderjarige. In het bijzonder worden foto’s/afbeeldingen van het kind die u hebt geüpload via BabyTV Studio Clip, Birthday Clip, BabyTVClip Prize Promotion en soortgelijke BabyTV Services die van tijd tot tijd beschikbaar zijn, 24 uur bewaard op onze servers: om deze reden zal de link die u ontvangt van ons om de clip te downloaden  24 uur na ontvangst vervallen, maar u hebt de mogelijkheid om de clip te downloaden en een eigen kopie te bewaren (waarvoor we niet langer verantwoordelijk zullen zijn); in het geval dat u bent ingeschreven voor de promotie Baby TV Clip Prize of andere soortgelijke prijzen, worden de foto’s/afbeeldingen van het kind tot 6 maanden na ontvangst bewaard.
Gegevens verzameld voor het doel zoals beschreven in Sectie 3, letter i) van deze Privacyverklaring blijven bewaard voor de duur  die nodig is om in te loggen bij BabyTV Services via een sociaal netwerk.
Aan het einde van de bewaartermijn zullen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind worden verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

B. Aanvullende rechten

Naast de rechten zoals aangegeven in Sectie 8 van deze Privacyverklaring, heeft u en uw kind wanneer  de Privacy Verordening van kracht is op ieder moment ook het recht om :
a) Het Bedrijf te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens en / of de persoonsgegevens van uw kind te beperken wanneer:
U het oneens bent met de juistheid van de  persoonsgegevens tot wij toereikende stappen hebben ondernomen om de juistheid ervan te verifiëren of te corrigeren ;
De verwerking onrechtmatig is , maar niet  wilt dat wij uw  persoonsgegevens  verwijderen;
Wij  uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het verwerkem, maar u  de persoonsgegevens voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims nodig heeft; of
U  bezwaar  tegen verwerking hebt gemaakt, gebaseerd op gegronde en  gerechtvaardigde  belangen,  in afwachting van bevestiging  of BabyTV prevalerende rechtvaardigingsgronden  heeft om de verwerking door te zetten.
b) Bezwaar te maken tegen  de verwerking van  uw persoonsgegevens;
c) Verwijdering van uw  persoonsgegevens te verzoeken zonder onnodig oponthoud;
d) Een elektronische kopie  van uw persoonsgegevens te ontvangen, als u er behoefte aan heeft uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, door te sturen  aan uzelf of aan een andere provider ("gegevensportabiliteit"), als de persoonsgegevens automatisch  verwerkt zijn en de verwerking is ofwel (i) gebaseerd op  uw toestemming of (ii) nodig  is voor de uitvoering van BabyTV Service; en
e) Een klacht in te dienen bij de nationale onafhankelijke  toezichthoudende autoriteit. De Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is het bureau van de informatiecommissaris (www.ico.org.uk).

Met betrekking tot de persoonsgegevens van uw kind, worden alle bovengenoemde rechten ook aan uw kind toegekend, die deze rechten kan uitoefenen als hij/zij de wettelijke leeftijd bereikt om dergelijke rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetgeving. Tot dat moment kunt u als wettelijke ouder of voogd de rechten van uw kind uitoefenen.

 

 

10. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

 

BabyTV kan deze  Privacyverklaring aanpassen  of herzien om welke reden dan ook (inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en interpretaties, beslissingen/rechtspraak, meningen, bevelen en aanbevelingen gerelateerd aan zulke  toepasselijke wetgeving). Zie de ingangsdatum bovenaan deze Privacyverklaring om te zien wanneer deze  voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in deze Privacyverklaring zullen worden doorgegeven  door middel van het publiceren van de bijgewerkte Privacyverklaring op de BabyTV Services . Als we aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring die de aard van het  verwerken veranderen  of onze rechten met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld uitbreiden , zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen ten aanzien van  ons toekomstig gebruik van die persoonsgegevens, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

11. CONTACTEER ONS

 

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met BabyTV op het volgende e-mailadres
privacy@babytv.com.

Als je je in de EU bevindt, kun je ons bereiken via onze plaatselijke vertegenwoordiger: The Walt Disney Company Benelux (BV), De Passage 14, 1101 AX Amsterdam, The Netherlands.