Gebruiksvoorwaarden

Terms of Use

Site voorwaarden
BabyTV.com Gebruiksvoorwaarden overeenkomst

Bijgewerkt op 21 mei 2018

Beschrijving van Bedrijfsdiensten en Acceptatie van Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij BabyTV.com, dat wordt beheerd door Baby Network Limited, 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, London W6 7AP, ("Bedrijf" of "wij"). De diensten die het Bedrijf op BabyTV.com aanbiedt, betreffen alle het BabyTV-merk URL (de "BabyTV- website") en alle andere websites, andere eigenschappen, inhoud of toepassingen die BabyTV in sommige gevallen zo nu en dan door BabyTV's activiteiten (gezamenlijk de " Bedrijfsdiensten ") aanbiedt.

Het Bedrijf levert BabyTV.com en de Bedrijfsdiensten voor uw persoonlijk plezier en amusement. Door BabyTV.com te bezoeken of de Bedrijfsdiensten te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord, gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, inclusief eventuele toekomstige wijzigingen ("Overeenkomst"), en u te houden aan alle toepasselijke wetten, regelgeving en voorschriften ("Toepasselijke wetgeving"). Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Het Bedrijf kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen en elke dergelijke wijziging is van kracht na plaatsing op BabyTV.com. Alle materiële wijzigingen zijn alleen prospectief van toepassing. Uw voortgezet gebruik van BabyTV.com of de Bedrijfsdiensten na een dergelijke wijziging vormt uw acceptatie en instemming te zijn gebonden aan de Overeenkomst, zoals aldus gewijzigd. Het is daarom belangrijk dat u deze Overeenkomst regelmatig controleert. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst en u te houden aan de Toepasselijke wetgeving, moet u het gebruik van de Site en de Bedrijfsdiensten onmiddellijk stoppen.

U kunt een exemplaar van deze Overeenkomst ontvangen door ons een e-mail te sturen naar: info@babytv.com , Onderwerp: Gebruiksvoorwaarden. Het is mogelijk dat uw toegang tot en gebruik van bepaalde Bedrijfsdiensten vereist dat u aanvullende voorwaarden en bepalingen aanvaardt die van toepassing zijn op dergelijke Bedrijfsdiensten, in aanvulling op deze Overeenkomst, en dat u mogelijk Software of Inhoud moet downloaden (elk zoals hieronder gedefinieerd).

Toelatingscriteria voor BabyTV.com Registratie en Accountbeveiliging

Alle registratie informatie die u invoert om een account aan te maken, moet juist zijn en moet worden bijgehouden. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en voor het gebruik van uw account. Het is daarom van groot belang dat u uw wachtwoord met niemand deelt. U gaat ermee akkoord het account, de gebruikersnaam, het e-mailadres of het wachtwoord van een ander lid of abonnee nooit te gebruiken. U gaat ermee akkoord het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van of toegang wordt verkregen tot uw account of wachtwoord.Beëindiging

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht wanneer u gebruik maakt van de Bedrijfsdiensten. U kunt uw account of abonnement op BabyTV.com op elk moment en om willekeurig welke reden beëindigen door een e-mail te schrijven naar support@babytv.com. Het Bedrijf kan uw account en/of de toegang tot de Bedrijfsdiensten op elk moment, ongeacht welke reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring en zonder enige aansprakelijkheid, beëindigen. Bovendien blijft deze overeenkomst van kracht zelfs nadat uw gebruikersaccount of toegang tot de Bedrijfsdiensten is beëindigd. U stemt ermee in dat uw account niet-overdraagbaar is en dat alle rechten op uw account eindigen wanneer u komt te overlijden.

Vergoedingen

U bent zich ervan bewust dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt abonnementskosten in rekening te brengen voor elk onderdeel van de Bedrijfsdiensten. Het Bedrijf informeert u vooraf omtrent de hoogte van dergelijke vergoedingen, inclusief van mogelijke wijzigingen in het bedrag van deze vergoedingen, alsmede een manier om uw account of abonnement te annuleren in het geval u de gewijzigde vergoeding niet wenst te betalen. Als u de Bedrijfsdiensten blijft gebruiken na verhoging van de abonnementskosten, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verhoogde abonnementskosten en bent u verantwoordelijk voor het betalen van het saldo van uw abonnement. Als het Bedrijf uw account en/of toegang tot de Bedrijfsdiensten opschort of beëindigt omdat u de Overeenkomst hebt geschonden of de Toepasselijke wetgeving hebt overtreden, heeft u geen recht op terugbetaling van het ongebruikte deel van deze vergoeding of andere betalingen.

BabyTV.com diensten of producten aanschaffen

Indien u een dienst of product op BabyTV.com ("Site product") aanschaft, wordt u mogelijk persoonlijke informatie gevraagd, waaronder creditcard en factuurinformatie ("Persoonlijke Financiële Informatie") te verstrekken aan een onafhankelijk derde bedrijf (of bedrijven) (de "Processor"); deze zijn door het Bedrijf geselecteerd, maar niet daarmee verbonden. Omdat de Processor verantwoordelijk is voor het verzamelen, verzenden en/of verwerken van uw Persoonlijke Financiële Informatie en, in sommige gevallen, voor het uitvoeren van uw bestelling, zullen alle betalingsverplichtingen voor Site producten onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden/ dienstverlening en privacybeleid van de Processor. Als u bij BabyTV.com een aankoop doet, waarborgt u dat u bevoegd bent om de aankoop te doen door betaling met een betaalkaart die u aan de Processor verstrekt. U moet 18 jaar of ouder zijn om een site product te kopen.

Het Bedrijf geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, met betrekking tot of in verband met het bestellen van een Site product bij de Processor. In dergelijke gevallen blijft de Processor aansprakelijk voor alle bestellingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle transacties waarbij uw Persoonlijke Financiële Informatie wordt gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, alle kosten. U erkent en gaat akkoord dat in het geval de Processor een inbreuk op haar gegevens ervaart welke van invloed is op uw Persoonlijke Financiële Informatie, het Bedrijf op geen enkele wijze jegens u verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor dergelijke inbreuken.

Het Bedrijf slaat geen Persoonlijke Financiële Informatie op met betrekking tot aankopen of andere transacties die u met de Bedrijfsdiensten uitvoert. Zorg daarom dat u de documentatie van al uw transacties bewaart. Als u vragen hebt over uw transacties of indien u van mening bent dat een foutieve of ongeautoriseerde transactie of activiteit is uitgevoerd met gebruikmaking van uw Persoonlijke Financiële Informatie, dan moet u contact opnemen met de Processor. Raadpleeg ons privacybeleid https://www.babytv.com/nl/privacy-policy_nl/ voor meer informatie over de verwerking van uw informatie.

BabyTV Clip-promotie

Door het bezoeken van BabyTV.com of het gebruik van de Bedrijfsdiensten, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de BabyTV Clip-promotie Algemene Voorwaarden: om de Algemene Voorwaarden te bekijken, klik hier .

Bedrijfsinhoud

De Bedrijfsdiensten bevatten informatie, tekst, bestanden, afbeeldingen, figuren, video, geluiden, muziek, werken van auteurs, toepassingen en alle andere materialen of inhoud (gezamenlijk "Inhoud") van het Bedrijf ("Bedrijfsinhoud"). Bedrijfsinhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten, en in de relatie tussen u en het Bedrijf, is het Bedrijf eigenaar en bezit alle rechten op de Bedrijfsinhoud en de Bedrijfsdiensten. Bedrijf verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-sub-licentieerbare licentie voor toegang tot en weergave van de Bedrijfsinhoud (met uitzondering van softwarecode) uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik met betrekking tot het bekijken van de Site en het gebruik van de Bedrijfsdiensten. De Bedrijfsdiensten kunnen ook Inhoud van gebruikers en andere licentiegevers van het Bedrijf bevatten. Behalve, zoals bepaald in deze Overeenkomst of zoals expliciet is toegestaan op de Bedrijfsdiensten, mag u de Inhoud niet kopiëren, downloaden, stream vastleggen, reproduceren, dupliceren, archiveren, uploaden, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, opnieuw verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven, verkopen of anderszins de Inhoud gebruiken, welke verschijnt op of middels de Bedrijfsdiensten.

Behalve indien expliciet en uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf, is het ten strengste verboden om werken of materialen te maken (inclusief maar niet beperkt tot lettertypen, pictogrammen, koppelingsknoppen, achtergronden, bureaubladthema's, onlineprent anzichtkaarten, montages, mash-ups en vergelijkbare video's, wenskaarten en niet-gelicentieerde artikelen) die zijn afgeleid van of zijn gebaseerd op de Bedrijfsinhoud. Dit verbod is van toepassing ongeacht of de afgeleide werken of materialen worden verkocht, geruild of weggegeven. U mag niet rechtstreeks, noch met het gebruik van welk apparaat dan ook, software, internetsite, op web gebaseerde diensten of op enig andere wijze verwijderen, omzeilen, vermijden of verstoren enig auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsmelding, welke is aangegeven op de Inhoud, of enig mechanisme voor het beheer van digitale rechten, een apparaat of een andere beveiliging van Inhoud of maatregel voor toegangscontrole die is gekoppeld aan de Inhoud, inclusief geofiltering mechanismen. Bovendien mag u geen index van een aanzienlijk deel van de inhoud creëren, recreëren, distribueren of adverteren tenzij met goedkeuring van het Bedrijf.

Uw gebruik van Bedrijfsdiensten

De Bedrijfsdiensten worden alleen voor persoonlijk gebruik aangeboden en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor commerciële inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u plaatst, uploadt, verzendt, e-mailt of anderszins beschikbaar stelt op, via of in verband met de Bedrijfsdiensten (gezamenlijk "Gebruikersinhoud"). Kies daarom zorgvuldig de informatie die u publiceert, via of in verband met de Bedrijfsdiensten. U begrijpt dat het Bedrijf geen controle heeft over de Gebruikersinhoud die door gebruikers is geplaatst via de Bedrijfsdiensten en dat u daarom riskeert blootgesteld te worden aan aanstootgevende, onfatsoenlijke, onnauwkeurige of anderszins beledigende Inhoud. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een dergelijke  inhoud. Indien u zich bewust mocht worden van misbruik van de Bedrijfsdiensten, dient u dit onmiddellijk te melden aan het Bedrijf via info@babytv.com. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het controleren van de Bedrijfsdiensten op ongepaste Inhoud of gedrag. Als het Bedrijf op enig moment naar eigen goeddunken besluit om de Bedrijfsdiensten te controleren, aanvaardt het Bedrijf toch geen verantwoordelijkheid voor de Inhoud anders dan Bedrijfsinhoud, neemt het geen verplichting op zich om ongepaste Inhoud te wijzigen of te verwijderen, en is niet verantwoordelijk voor het gedrag van enige gebruiker.

U stemt ermee in de Bedrijfsdiensten niet te gebruiken om:

- Inhoud te plaatsen, te uploaden of anderszins te verzenden of te koppelen aan Inhoud welke : onwettig; bedreigend; schadelijk; beledigend; pornografisch of naaktheid bevat; aanvallend; intimiderend; overdreven gewelddadig; misleidend, lasterlijk; inbreuk maakt op de privacy, publiciteit, copyright, handelsmerk, patent, handelsgeheim, contract of andere rechten; onjuist of misleidend; obsceen; vulgair; lasterlijk; hatelijk; of discriminerend is;
- De rechten van anderen te schenden, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten;
- Een ander persoon lastig te vallen of te schaden;
- Een minderjarige uit te buiten of in gevaar te brengen;
- Zich voor te doen of te proberen uit te geven als een ander persoon of entiteit;
- Activiteiten te introduceren of uit te voeren waarbij virussen, bots, wormen of andere computercodes, bestanden of programma's worden gebruikt die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreken, vernietigen of begrenzen, of anderszins ongeoorloofd gebruik van of de toegang tot een computer of een computernetwerk toestaat;
- Te verstoren, beschadigen, uitschakelen, ontregelen, benadelen, onnodig belasten of ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Bedrijfsdiensten, inclusief servers, netwerken of accounts van het Bedrijf;
- Advertenties of delen van de Bedrijfsdiensten te verbergen, verwijderen, blokkeren of verdoezelen;
- Technologie of een geautomatiseerd systeem zoals scripts of bots te gebruiken om gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mailadressen of andere gegevens van de Bedrijfsdiensten te verzamelen of om beveiligingstechnologie of software die deel uitmaakt van de Bedrijfsdiensten te omzeilen of te wijzigen;
- (Rechtstreeks of indirect) bulkberichten of andere ongevraagde bulkcommunicaties van welke aard dan ook te verzenden of te doen verzenden via de Bedrijfsdiensten. Als u dit doet, erkent u dat u aanzienlijke schade aan het Bedrijf hebt toegebracht, maar dat de hoeveelheid schade uiterst moeilijk te meten is. Als redelijke schatting van een dergelijke schade gaat u akkoord het Bedrijf een bedrag van £30 te betalen voor elke daadwerkelijke of beoogde ontvanger van dergelijke communicatie;
- Persoonlijke informatie te vragen of te verzamelen voor commerciële of onwettige doeleinden;
- Een afbeelding of video van een andere persoon te plaatsen, te uploaden of anderszins te verzenden zonder toestemming van die persoon;
- Zich bezig te houden met commerciële activiteiten (waaronder, maar niet beperkt tot, verkoop, prijsvragen of sweepstakes) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf;
- De Bedrijfsdiensten te gebruiken voor het adverteren of promoten van concurrerende diensten;
- De Bedrijfsdiensten te gebruiken op een wijze die niet strookt met enige en alle Toepasselijke wetgeving;
- Een of alle van het voorgaande te pogen, te faciliteren of anderen daartoe aan te moedigen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar verwerpt elke verplichting of verantwoordelijkheid om Gebruikersinhoud, die in strijd is met deze Overeenkomst, zoals bepaald door het Bedrijf naar eigen goeddunken, te verwijderen. U erkent dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om te onderzoeken en gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar de mening van het Bedrijf, deze Overeenkomst schendt, inclusief maar niet beperkt tot het beëindigen van hun gebruikersaccount en/of het rapporteren van dergelijke Gebruikersinhoud, gedrag of activiteit aan rechtshandhavingsinstanties.

U erkent, stemt in en gaat akkoord dat het Bedrijf toegang heeft tot informatie die u verstrekt aan BabyTV.com, inclusief Gebruikersinhoud, deze mag bewaren of vrijgeven wanneer het Bedrijf te goeder trouw van mening is dat dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking noodzakelijk is om: (i) de wettelijke rechten of eigendom van het Bedrijf, de moedermaatschappij, de dochterondernemingen of gelieerde bedrijven ("Gelieerde bedrijven"), of hun werknemers, agenten en aannemers (inclusief handhaving van onze overeenkomsten) te verdedigen; (ii) de veiligheid en beveiliging van gebruikers van de Bedrijfsdiensten of van burgers, inclusief optreden in dringende omstandigheden, te beschermen; (iii) zich te beschermen tegen fraude of voor risicomanagement doeleinden; of (iv) te voldoen aan de wet of het juridische proces.

Met specifieke verwijzing naar persoonlijke gegevens, zie voor meer informatie ons Privacybeleid op https://www.babytv.com/nl/privacy-policy_nl/.

Message Boards en Openbare Forums

BabyTV.com kan gebruikers de mogelijkheid bieden om openbare berichten op message boards en forums ("Forums"), die over het algemeen voor het publiek toegankelijk zijn, te plaatsen voor alle leden van BabyTV.com, of voor een selecte groep leden van een bepaalde Forumgroep. U erkent dat berichten op dergelijke Forums openbaar zijn en het Bedrijf kan de veiligheid van informatie die u via een Forum openbaar maakt, niet garanderen; u plaatst dergelijke bekendmakingen op eigen risico. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van informatie die op een Forum is geplaatst en is niet verantwoordelijk voor beslissingen die op basis van dergelijke informatie worden genomen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar verwerpt elke verplichting of verantwoordelijkheid, om te voorkomen dat u Gebruikersinhoud op een Forum plaatst, om uw Gebruikersinhoud op elk willekeurig moment en om welke reden dan ook te beperken of te verwijderen.

Prijsvragen en Promoties

U zult zich houden aan de specifieke regels en voorwaarden van elke competitie of promotie ("Prijsactie"), waaraan u deelneemt op of via de Site. Tenzij we u anders informeren, zijn alle prijstrekkingen en competities die op de site worden aangeboden, niet toegankelijk voor personen die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen.

Medewerkers van het Bedrijf of van een van hun 100% dochterondernemingen of van leveranciers, die verbonden zijn aan het beheer van deze Prijsactie, of hun familieleden komen niet voor deelname in aanmerking.
Van de winnaar kan worden geeist dat deze zich identificeert bij het Bedrijf op de wijze die het Bedrijf goeddunkt.

Het niet naleven van enig onderdeel van de algemene voorwaarden (inclusief instructies) zal een deelnemer diskwalificeren van deelname aan de Prijsactie en de inzending zal als ongeldig worden beschouwt. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om nieuwe deelnemers het recht te ontzeggen om deel te nemen als het van mening is dat de algemene voorwaarden niet worden nageleefd of om enige geldige en gerechtvaardigde reden.
Elke deelname op naam van een andere persoon (of met een valse naam) of met andere oneerlijke informatie, wordt gediskwalificeerd.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elke deelnemer en/of winnaar te diskwalificeren en/of de algemene voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk om redenen van overmacht, alle of een deel van de prijzen te vervangen door een equivalente of van een hogere waarde, en elke wijziging is definitief en bindend voor iedereen die deelneemt aan de Prijsactie.

De prijs wordt toegekend aan de winnaar(s) zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden. De winnaars moeten de prijs in die vorm accepteren. In geen geval zal contant geld als alternatief worden gegeven. De prijs is niet-overdraagbaar, niet-onderhandelbaar en kan niet worden vervangen door een andere prijs of contante waarde.
De winnaars zijn aansprakelijk voor eventuele belastingen of toeslagen die op de prijs worden geheven en voor alle kosten die niet in de beschrijving van de prijs zijn vermeld.
Indien van toepassing zijn de algemene voorwaarden van een externe leverancier van een prijs van toepassing op de prijs.

Het bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming, aansprakelijkheid of schending door een derde partij in verband met een Prijsactie of prijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, materiële schade of persoonlijk letsel, geleden door een winnaar met betrekking tot een Prijsactie of prijs, behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf of door een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, en - voor zover toegestaan door de wet – sluiten het Bedrijf, zijn gelieerde bedrijven en agenten enige verantwoordelijkheid en alle aansprakelijkheden uit die voortkomen uit redenen buiten hun controle, inclusief elke handeling of standaard van een externe leverancier.
Het Bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor netwerk-, computer hardware- of softwarefouten van welke aard dan ook die het verzenden of ontvangen van een deelname of de e-mail berichten aan de winnaars kunnen beperken.

Alle persoonlijke gegevens die door een deelnemer worden ingediend in verband met een Prijsactie, zullen door het Bedrijf worden gebruikt voor de administratie van de Prijsactie, overeenkomstig het BabyTV Privacybeleid https://www.babytv.com/nl/privacy-policy_nl/ .

Elke deelnemer gaat akkoord dat hij wint, het Bedrijf zijn naam en dat van zijn kind op zijn website kan plaatsen in een lijst met winnaars.
Elke deelnemer gaat akkoord het Bedrijf, zijn agenten, werknemers, vertegenwoordigers, partners, aangesloten bedrijven, moedermaatschappijen en dochterondernemingen te vrijwaren voor alle claims, verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheid en uitgaven die voortvloeien uit de schending door de deelnemer van een van deze algemene voorwaarden.
Indien van toepassing vrijwaart elke deelnemer uitdrukkelijk het Bedrijf, aangesloten bedrijven, agenten, werknemers en commissarissen van elke claim, actie of eis welke voortvloeit uit of verband houdt met de Prijsactie of de prijs.

Uw eigendomsrechten

Het bedrijf claimt geen eigendomsrechten op de Gebruikersinhoud die u plaatst, uploadt, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt op, via of in verband met de Bedrijfsdiensten; echter op voorwaarde dat Gebruikersinhoud geen Inhoud bevat die is gepost door een gebruiker en al eigendom is van het Bedrijf of van een Gelieerd bedrijf. Door Gebruikersinhoud te plaatsen op, via of in verband met de Bedrijfsdiensten, verleent u hierbij het Bedrijf en onze Gelieerde bedrijven, licentiehouders en geautoriseerde gebruikers een eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde en royalty-vrije sub-licentieerbare, overdraagbare (geheel of gedeeltelijk) wereldwijde licentie voor het gebruiken, wijzigen, extraheren, aanpassen, het maken van afgeleide werken en compilaties gebaseerd op, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, reproduceren en distribueren van dergelijke Gebruikersinhoud op, via of in verband met de Bedrijfsdiensten of in verband met enige distributie of syndicatie daarvan naar Diensten van Derden (zoals hieronder gedefinieerd), op en via alle media-indelingen die nu bekend zijn of hierna worden bedacht, voor alle doeleinden inclusief, maar niet beperkt tot, promotionele, marketing, handels- of commerciële doeleinden. Het gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud door het Bedrijf vereist geen nadere kennisgeving aan u en een dergelijk gebruik zal zijn zonder enige vereiste toestemming van of betaling aan u of aan een andere persoon of entiteit. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de opslagcapaciteit van de Gebruikersinhoud die u plaatst, via of in verband met de Bedrijfsdiensten, te beperken.

U verklaart en garandeert dat: (i) u de eigenaar bent van de Gebruikersinhoud die door u is geplaatst op, via of in verband met de Bedrijfsservices, of anderszins het recht hebt om de licentie te verlenen die in deze Sectie is uiteengezet, en (ii) de plaatsing van Gebruikersinhoud door u op, via of in verband met de Bedrijfsservices en Diensten van Derden (zoals hieronder gedefinieerd) geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van enig persoon of entiteit. U gaat akkoord te betalen voor alle royalty's, vergoedingen en alle andere gelden die een persoon of entiteit verschuldigd is op grond van het gebruik van de door u geplaatste Gebruikersinhoud op of via de Bedrijfsdiensten of Diensten van Derden.

Auteursrechten en Ander Intellectueel Eigendom

Het Bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vereist dat onze gebruikers hetzelfde doen. U mag materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit niet uploaden, insluiten, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen. Het beleid van het Bedrijf is om onder de juiste omstandigeheden de toegang van terugkerende inbreukmakers tot de Bedrijfsdiensten te beëindigen.

Als u van mening bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of hieraan gekoppeld is, inbreuk maakt op uw auteursrecht, stuurt u dan een e-mail of faxt u een kennisgeving van vermeende inbreuk aan de hieronder vermelde Auteursrechten agent van het Bedrijf:

Auteursrechten Agent
E-mail: DMCA@babytv.com
Onderwerp:   Baby TV site DMCA
Telefoon: +44 203 426 7086
Adres: 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, London W6 7AP, Verenigd Koninkrijk

Om effectief te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten (DMCA, 17 USC §512 (c) (3)) en §512 (d):

1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

2. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd wordt dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van een inbreuk en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, alsmede redelijk voldoende informatie om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te vinden (of in het geval van verwijzingen of links waarvan wordt beweerd dat ze inbreukmakend materiaal of een activiteit bevatten, identificatie van de referentie of link, naar materiaal of activiteit waarvan beweert wordt dat deze de inbreuk maken, die moet worden verwijderd of waarvoor toegang moet worden uitgeschakeld, alsmede redelijk voldoende informatie om de dienstverlener in staat te stellen die referentie of link te vinden);

3. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee contact kan worden gelegd met de klagende partij;

4. Uw verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, door diens vertegenwoordiger of door de wet;

5. Uw verklaring dat bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is, en een verklaring welke u op straffe van meineed hebt afgelegd, dat u de eigenaar bent van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat deze is geschonden of dat u bevoegd bent namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan wordt beweerd dat deze is geschonden, op te treden;

6. Fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan beweerd wordt dat deze is geschonden.

Houd er rekening mee dat e-mails die naar de DMCA-website van Baby TV worden verzonden zonder het juiste onderwerp of voor andere doeleinden dan communicatie over auteursrecht claims, mogelijk niet worden bevestigd of beantwoord.

Links en Diensten van Derden

De Bedrijfsdiensten of Derden kunnen links naar andere websites, applicaties, bronnen of andere diensten die door Derden zijn gemaakt ("Diensten van Derden") verstrekken. Wanneer u een dienst van derden gebruikt, onderhoudt u een interactie met die Derde, niet met het Bedrijf. Als u ervoor kiest om Dienst van Derden te gebruiken en informatie met hen te delen, kunen deze externe diensten uw gegevens in overeenstemming met het privacybeleid en uw privacy-instellingen bij die externe diensten gebruiken en delen. U dient het privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u een Dienst van Derden gebruikt. Bovendien kan de Derde partij, die de externe dienst verleent, andere partijen gebruiken om delen van de applicatie of dienst aan u te leveren, zoals technologie, ontwikkeling of betalingsdiensten. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor en biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Diensten van Derden of de leveranciers aan dergelijke Diensten van Derden (inclusief, maar niet beperkt tot, de juistheid of volledigheid van de informatie die door dergelijke Dienst van Derden wordt verstrekt of de privacypraktijken daarvan). Het opnemen van een Dienst van Derden of een link daarnaar in de Bedrijfsdiensten impliceert geen goedkeuring of onderschrijving van de Dienst van Derden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van websites, anders dan voor BabyTV.com, zelfs als de website een link heeft naar BabyTV.com en zelfs als het wordt beheerd door een Gelieerd bedrijf of een bedrijf dat anderszins is verbonden met BabyTV.com. Door gebruik te maken van de Bedrijfsdiensten, erkent u en stemt u in dat het Bedrijf niet jegens u verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud of ander materiaal dat wordt gehost en bediend vanaf een andere website dan BabyTV.com. Wanneer u toegang verkrijgt tot Diensten van Derden, doet u dit op eigen risico. Het bedrijf moedigt u aan om geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden te verstrekken, tenzij u weet en vertrouwd bent met de partij, waarmee u communiceert.

Indien u geïnteresseerd bent in het maken van hyperlinks naar BabyTV.com, moet u contact opnemen met het Bedrijf via info@babytv.com voordat u dit doet. Bij het maken van hyperlinks mag u op geen enkele manier, expliciet of impliciet, verklaren dat u de goedkeuring, sponsoring of ondersteuning van BabyTV.com of van het Bedrijf, inclusief hun werknemers, agenten, commissarissen, functionarissen of aandeelhouders van BabyTV.com hebt verkregen.

Geschillen tussen leden

U bent zelf alleen verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van het Bedrijf, leveranciers van Diensten van Derden, of alle andere partijen met wie u communiceert op, via of in verband met de Bedrijfsdiensten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om op enigerlei wijze betrokken te raken bij deze geschillen.

Privacy- en Cookiebeleid

Het gebruik van de Bedrijfsdiensten wordt ook beheerst door ons Privacybeleid https://www.babytv.com/nl/privacy-policy_nl/ en ons Cookiebeleid https://www.babytv.com/nl/cookie-policy-nl/ , welke door deze verwijzing in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

Disclaimers

De Bedrijfsdiensten worden "AS-IS" en "zoals beschikbaar" geleverd en het Bedrijf garandeert of belooft geen specifieke resultaten van het gebruik van de Bedrijfsdiensten. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, van de hand, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. In het bijzonder biedt het Bedrijf geen garantie dat uw gebruik van de Bedrijfsdiensten ononderbroken, tijdig, veilig of storingvrij zal zijn of dat alle informatie die u op, via of in verband met de Bedrijfsdiensten of Diensten van Derden hebt verkregen (inclusief maar niet beperkt tot, via Gebruikersinhoud of advertenties van derden) accuraat of betrouwbaar zal zijn. Onder geen enkele voorwaarde is het Bedrijf verantwoordelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van de Bedrijfsdiensten, problemen of technische storingen in verband met het gebruik van de Bedrijfsdiensten, aanwezigheid bij een Bedrijfsevenement, materiaal dat gedownload of anderszins verkregen is in verband met de Bedrijfsdiensten, alle Gebruikersinhoud, advertenties van derden of Diensten van Derden gepost op, via of in verband met de Bedrijfsdiensten, of het gedrag van gebruikers van de Bedrijfsdiensten, online of offline. Uw gebruik van Gebruikersinhoud, advertenties van derden, Diensten van Derden en de goederen of diensten die door derden worden geleverd, is uitsluitend uw verantwoordelijkheid en is voor uw eigen risico. Gebruikersinhoud, advertenties van derden en Diensten van Derden geven niet noodzakelijk de mening of het beleid van het Bedrijf weer.

Beperking van aansprakelijkheid

HET BEDRIJF IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR U OF VOOR ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG, STRAF, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFBARE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLOREN WINSTSCHADE (DIRECT OF INDIRECT) DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE BEDRIJFSDIENSTEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS DAT HET TEGENDEEL HIERVAN MOCHT BEVATTEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR U OM WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, ALTIJD BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U IS BETAALD VOOR DE BEDRIJFSDIENSTEN IN DE PERIODE DIE U VAN DE BEDRIJFSDIENSTEN GEBRUIK HEBT GEMAAKT. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST SLUIT OP ENIGERLEI WIJZE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF UIT VOOR OVERLIJDEN OF VOOR PERSOONLIJK LETSEL, ALS GEVOLG VAN ZIJN NALATIGHEID OF VOOR ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, VOORZOVER DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID DOOR DE WET NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Geschillen

De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen. U en het Bedrijf komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in New York, New York om geschillen op te lossen die voortvloeien uit de Overeenkomst of de Bedrijfsdiensten. U DOET HIERBIJ WELBEWUST, VRIJWILLIG EN OPZETTELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT DAT U MAG HEBBEN VOOR EEN JURYRECHTSZAAK MET BETREKKING TOT HET VOEREN VAN EEN PROCES (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VORDERINGEN, TEGENVORDERINGEN, CROSS-CLAIMS OF VORDERINGEN VAN DERDEN DIE VOORTKOMEN UIT, ONDER OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST.

Schadeloosstelling

U gaat akkoord het Bedrijf, zijn Gelieerde bedrijven, onderaannemers en andere partners en hun respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van, aansprakelijkheid, vorderingen of eisen, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke vergoedingen van advocaten die door derden zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van BabyTV.com of de Bedrijfsdiensten, uw schending van deze Overeenkomst, uw schending van de rechten van een andere of enige Inhoud die u is gepost of anderszins is ingediend, via of in verband met de Bedrijfsdiensten.

Ongevraagde inzendingen

Het bedrijf accepteert bewust geen, via de Bedrijfsdiensten of anderszins, ongevraagde inzendingen, inclusief, maar niet beperkt tot, het indienen van blogideeën, artikelen, scripts, verhaallijnen, fanfictie, personages, tekeningen, informatie, suggesties, voorstellen, ideeën of concepten. Het beleid van het Bedrijf is om dergelijke inzendingen eenvoudig te verwijderen zonder deze te lezen of door te sturen naar andere medewerkers van het Bedrijf of medewerkers van zijn Gelieerde bedrijven. Daarom is elke gelijkenis tussen een ongevraagde inzending en enig element van het creatieve werk van het Bedrijf of een aangesloten bedrijf, waaronder, zonder beperking, een film, serie, verhaal, titel of concept, puur toeval. Als ongevraagde inzendingen via de Bedrijfsdiensten (inclusief maar niet beperkt tot een openbaar forum) aan het Bedrijf worden verzonden, kunnen dergelijke inzendingen en het auteursrecht echter worden gebruikt, gekopieerd, in sublicentie worden uitgegeven, aangepast, verzonden, gedistribueerd, openbaar uitgevoerd, gepubliceerd, weergegeven of verwijderd. naar goeddunken van het Bedrijf (zie ook "Uw eigendomsrechten" hierboven). U stemt ermee in dat u geen recht hebt op enige compensatie, tegoed of kennisgeving en dat u door het verzenden van een ongevraagde inzending afstand doet van het recht om een vordering tegen het Bedrijf of een Gelieerd bedrijf in te dienen met betrekking tot ongevraagde inzendingen, inclusief maar niet beperkt tot oneerlijke concurrentie, schending van impliciet contract of schending van vertrouwelijkheid.

Werkgelegenheid

Het Bedrijf kan van tijd tot tijd vacatures in de Bedrijfsdiensten plaatsen en/of gebruikers uitnodigen om een CV in te dienen. Als u kiest uw naam, contactgegevens, CV en/of andere persoonlijke informatie aan het Bedrijf te verstrekken als reactie op vacatures, machtigt u het bedrijf om deze informatie te gebruiken voor alle wettige en legitieme wervings- en tewerkstelling doeleinden. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om, naar eigen goeddunken, de door u verstrekte informatie aan zijn Gelieerde bedrijven door te geven voor legitieme zakelijke doeleinden. Niets in deze Overeenkomst of wat is opgenomen in de Bedrijfsdiensten bevat een belofte van het Bedrijf om een persoon die informatie aanlevert, te contacteren, te interviewen, in dienst te nemen of voor zich te laten werken, noch zal iets in deze Overeenkomst of in de Bedrijfsdiensten een belofte zijn dat Bedrijf alle of een deel van de informatie die door gebruikers van de Bedrijfsdiensten wordt verstrekt, beoordeelt.

Overig

Het falen van het Bedrijf om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat dit een verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling is. De sectietitels in deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak ingevoegd en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Het Bedrijf is een handelsmerk van Baby Network Limited. Deze Overeenkomst functioneert voor zover toegestaan door de wet. Als enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan is die bepaling te scheiden van deze Overeenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Vragen over deze overeenkomst kunnen gesteld worden via info@babytv.com.

IK HEB DEZE OVEREENKOMST GELEZEN EN GA AKKOORD MET ALLE HIERBOVEN VERMELDE BEPALINGEN.