Polityka prywatności

Polityka prywatności

Walt Disney Company przejęła niektóre aktywa 21st Century Fox, w tym podmioty świadczące usługi opisane poniżej. Niniejsza polityka została zaktualizowana, aby odzwierciedlić tę transakcję.

Polityka prywatności
Od dnia 1 stycznia 2021 r.


WPROWADZENIE

 

Spółka Baby Network Limited, której głównym miejscem prowadzenia działalności jest 10 Hammersmith Grove, London W6 7AP (dalej „Spółka” lub „my”, lub „Baby TV”), z którą można się skontaktować pod adresem e-mailowym privacy@babytv.com pragnie poinformować, w jaki sposób zbiera, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe uzyskane od i na temat swoich użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.babytv.com i związanych z nią witryn mobilnych, aplikacji, widżetów, funkcji, usług, nagród, promocji i konkursów (dalej łącznie „Usługi Baby TV"), a także na temat nieletnich znajdujących się pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego, których dane osobowe mogą być przekazywane przez takich opiekunów za pośrednictwem niektórych Usług BabyTV (takich jak BabyTV Studio Clip, Birthday Clip, BabyTVClip Prize Promotion ) (dalej „dziecko”).
Spis treści i krótkie podsumowanie niniejszej Polityki prywatności przdstawiono w poniższej tabeli. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych przez Spółkę, należy kliknąć w linki podane w poszczególnych punktach podsumowania.

 

Spis treści

 

1. KOGO I CZEGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?


2. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI GROMADZIMY?


3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI?


4. NA JAKICH ZASADACH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI?


5. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI?


6. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI?


7. CZY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA LUB JEGO DZIECKA SĄ PRZESYŁANE ZA GRANICĘ?


8. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA I / LUB PRAWA JEGO DZIECKA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH TAKIEGO UŻYTKOWNIKA LUB DZIECKA?


9. CO SIĘ WYDARZYŁO 25 MAJA 2018 ROKU?


10. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI


11. KONTAKT Z NAMI

 

 

Zagadnienie

Informacja

1.     

Kogo i czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

BabyTV jest administratorem danych osobowych, zbieranych na temat użytkowników i ich dzieci poprzez Usługi BabyTV.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników, w tym zarówno użytkowników korzystających z Usług BabyTV bez rejestracji czy subskrypcji, jak i tych, którzy zarejestrowali się w Usłudze BabyTV lub ją zasubskrybowali.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

2.     

Jakie dane osobowe dotyczące Użytkowników i ich dzieci gromadzimy?

BabyTV może zbierać dane od i na temat użytkowników i ich dzieci.

W szczególności, BabyTV może gromadzić (1) dane rejestracyjne dotyczące użytkownika i jego dziecka, 2) wizerunek dziecka (2) dane publiczne i informacje publikowane przez użytkownika, (3) dane użytkownika z mediów społecznościowych, co do których użytkownik udzielił mediom społecznościowym zgody na udostępnienie ich BabyTV oraz (4) dane dotyczące aktywności użytkownika.

Jednakże nie gromadzimy ani danych finansowych od dostawcy usług płatniczych, ani danych wrażliwych, dotyczących użytkownika lub jego dziecka.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

3.     

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników i ich dzieci?

Głównym powodem, dla którego gromadzimy dane o użytkowniku i jego dziecku, jest dostarczenie mu Usług Spółki i umożliwienie mu interakcji z takimi usługami.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

4.     

Na jakich zasadach wykorzystujemy dane osobowe użytkowników i ich dzieci?

Dane osobowe użytkownika i dane osobowe jego dziecka są gromadzone głównie w celu świadczenia Usług Spółki.

Zależnie od sytuacji, dane osobowe użytkownika i dane osobowe jego dziecka mogą być również gromadzone w celu zachowania zgodności z obowiązującymi obowiązkami prawnymi i / lub ochrony zgodnych z prawem  interesów BabyTV.

Nieprzekazanie takich danych uniemożliwi zaoferowanie i/lub dostarczenie użytkownikowi Usług BabyTV.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

5.     

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników i ich dzieci?

Bezpieczeństwo danych użytkownika, a także danych jego  dziecka, jest dla nas kwestią priorytetową. W związku z tym, BabyTV wdrożyło odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne środki ochrony danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem czy modyfikacją. Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

6.     

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkowników i ich dzieci?

 

BabyTV może udostępniać dane osobowe użytkownika i dane osobowe jego dziecka: (i) usługodawcom, (ii) naszym spółkom zależnym oraz (iii) władzom krajowym, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

7.     

Czy dane osobowe użytkownika lub jego dziecka są przesyłane za granicę?

Dane osobowe użytkownika i dane osobowe jego dziecka mogą być przekazywane do innych krajów w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim, w tym do USA. W każdym przypadku upewniamy się, że stosowane są odpowiednie i wystarczające środki ochrony danych osobowych użytkownika i danych osobowych jego dziecka (przy czym środki te muszą być zgodne z obowiązującym prawem). Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

8.     

Jakie są prawa użytkownika i / lub prawa jego dziecka w odniesieniu do danych osobowych takiego użytkownika lub dziecka?

Między innymi, użytkownik ma prawo żądać dostępu, uzupełnienia, aktualizacji, poprawienia i usunięcia swoich danych osobowych, a także danych osobowych swojego dziecka.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

9.     

Co się wydarzyło 25 maja 2018 roku?

25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 (RODO), wprowadzające pewne dodatkowe prawa dla osób fizycznych w odniesieniu do ich danych osobowych.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: 

10.   

Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

BabyTV może modyfikować lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności również w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Prosimy sprawdzić datę wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności, aby sprawdzić, kiedy została ona ostatnio zmieniona.

11.   

Jak skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Można kontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail privacy@babytv.com.

 

1. KOGO I CZEGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

BabyTV jest administratorem danych osobowych (np. danych identyfikujących konkretną osobę, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail), które gromadzimy od i na temat użytkowników poprzez Usługi BabyTV, a także o ich dzieciach, jeśli użytkownik korzysta z niektórych Usług BabyTV (takich jak BabyTV Studio Clip, Birthday Clip i BabyTV Clip Prize and Promotion), które to dane są przetwarzane zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności i nasza Polityka stosowania plików cookie mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, w tym zarówno tych, którzy korzystają z Usług BabyTV bez rejestracji czy subskrybowania Usług Spółki, jak i tych, którzy są ich zarejestrowanymi użytkownikami lub subskrybentami.

Usługi BabyTV nie są przeznaczone dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Dane osobowe, które ewentualnie gromadzimy na temat osób niepełnoletnich, są danymi dostarczanymi bezpośrednio przez użytkowników niektórych usług BabyTV (takich jak BabyTV Studio Clip, Birthday Clip i BabyTV Clip Prize and Promotion), którzy zgodnie z Regulaminem BabyTV dotyczącym świadczenia takich usług oświadczają, że w świetle prawa są rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej (zgodnie z definicją w niniejszej Polityce prywatności: „dziecka użytkownika”).

 

2. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI GROMADZIMY?

BabyTV gromadzi: (1) dane rejestracyjne użytkownika i – zależnie od sytuacji – jego dziecka podczas rejestracji jako użytkownik portalu lub Usług Spółki, (2) wizerunki dzieci, jeśli użytkownik załaduje zdjęcie dziecka poprzez niektóre Usługi BabyTV, (3) dane publiczne i wpisy użytkownika, które udostępnia on za pośrednictwem Usług BabyTV, (4) dane użytkownika, na udostępnianie których Spółce zezwolił on mediom społecznościowym, (5) dane dotyczące aktywności użytkownika logującego się i wchodzącego  w interakcję z Usługą Spółki.

W szczególności BabyTV gromadzi następujące rodzaje danych na temat i pochodzących od użytkownika:

 1. Dane rejestracyjne, czyli informacje podawane przez użytkownika podczas rejestracji w Usłudze Spółki. Dane rejestracyjne mogą obejmować na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, kraj, kod pocztowy i datę urodzenia, a także imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia i kraj.
 2. Wizerunek dziecka. Kiedy użytkownik przesyła lub dostarcza nam zdjęcie (w formacie JPEG lub png) osoby niepełnoletniej, znajdującej się pod jego opieką jako opiekuna prawnego lub rodzica, za pośrednictwem niektórych Usług BabyTV (np. załadowując je do BabyTV Studio Clip);
 3. Dane publiczne i posty, czyli komentarze lub treści publikowane przez użytkownika w serwisie BabyTV oraz dane osobowe użytkownika towarzyszące takim komentarzom lub treściom, a mogące zawierać imię i nazwisko, nazwę użytkownika, komentarze, polubienia, status, dane profilowe i zdjęcie. Dane publiczne i posty są zawsze udostępniane, co oznacza, że ​​są dostępne dla wszystkich i mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania w zewnętrznych wyszukiwarkach.
 4. Dane z mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi Spółki lub loguje się do niej za pośrednictwem mediów społecznościowych, lub łączy Usługę Spółki z usługą mediów społecznościowych, gromadzone przez nas dane mogą również zawierać identyfikator i / lub nazwę użytkownika powiązaną z tą usługą mediów społecznościowych, wszelkie informacje lub treści, na udostępnianie nam których użytkownik zezwolił tej usłudze mediów społecznościowych, takie jak zdjęcie profilowe, adres e-mail lub listy kontaktów oraz wszelkie informacje, które użytkownik opublikował w związku z tą usługą mediów społecznościowych. Uzyskując dostęp do Usług BabyTV za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub łącząc Usługi Spółki z usługami mediów społecznościowych, użytkownik upoważnia BabyTV do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania takich danych i treści zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 5. Dane aktywności. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp i wchodzi w interakcję z Usługami BabyTV, możemy gromadzić pewne informacje o tych odwiedzinach. Przykładowo, aby umożliwić użytkownikowi połączenie z Usługami BabyTV, nasze serwery odbierają i rejestrują informacje na temat komputera, urządzenia i przeglądarki, w tym potencjalnie adres IP użytkownika, typ przeglądarki i inne informacje o oprogramowaniu lub sprzęcie. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do Usług BabyTV z telefonu komórkowego lub innego urządzenia, możemy uzyskać unikalny identyfikator przypisany do tego urządzenia, dane geolokacyjne lub inne informacje dotyczące transmisji dla tego urządzenia. Mogą również być gromadzone pliki cookie i inne środki śledzenia (takie jak pliki cookie przeglądarki, piksele, sygnały nawigacyjne) i technologia Adobe Flash potocznie zwana „Flash cookies”. Technologie te mogą być również wykorzystywane do zbierania i przechowywania danych o korzystaniu z Usług BabyTV, takich jak odwiedzane strony, przeglądane treści, wyszukiwane zapytania i obejrzane reklamy. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z naszą Politykę plików cookie.
 6. Informacje z innych źródeł. Możemy uzupełnić zgromadzone informacje o dane z innych źródeł, takie jak publicznie dostępne informacje z mediów społecznościowych i źródeł komercyjnych.

Nie gromadzimy:

 • Danych finansowych od dostawcy usług płatniczych: w niektórych przypadkach możemy użyć niezaufanej usługi płatności, aby umożliwić użytkownikowi zakup produktu lub dokonanie płatności („usługa płatności”). Jeśli użytkownik chce kupić produkt lub dokonać płatności za pomocą Usługi Płatności, nastąpi przekierowanie na stronę Usługi Płatności. Wszelkie dane przekazane do Usługi Płatności będą podlegać Polityce prywatności obowiązującej w Usłudze Płatności, nie zaś niniejszej Polityce prywatności. Nie mamy dostępu do żadnych danych dotyczących płatności wykonanych w ramach Usługi Płatności.
 • Informacje wrażliwe: prosimy o nie wysyłanie ani nie ujawnianie nam wrażliwych danych osobowych (takich jak: numery ubezpieczenia społecznego, informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, religii lub innych przekonań, zdrowia, karalności lub członkostwa w związku zawodowym) w ramach lub za pośrednictwem Usług BabyTV ani w inny sposób.

Połączone usługi. Usługi BabyTV mogą być również powiązane z witrynami internetowymi (w tym witrynami społecznościowymi) obsługiwanymi przez firmy zewnętrzne, i mogą zawierać reklamy lub oferować treści, funkcjonalności, gry, biuletyny, konkursy, loterie lub aplikacje opracowane i utrzymywane przez takie niepowiązane z nami firmy. BabyTV nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności niepowiązanych z nami firm, a po opuszczeniu Usług BabyTV lub kliknięciu reklamy należy sprawdzić obowiązującą politykę prywatności takiej zewnętrznej usługi.

 

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI?

Danych osobowych zbieranych od lub na temat użytkowników i od lub na temat ich dzieci używamy, aby:

 1. Zapewnić użytkownikom usługi i funkcje BabyTV. Udział w promocji BabyTV Prize może obejmować prezentację wizerunku dziecka użytkownika na kanale telewizyjnym Baby TV oraz – zależnie od sytuacji – wyświetlanie imienia i nazwiska użytkownika i imienia i nazwiska jego dziecka na witrynie internetowej BabyTV na liście zwycięzców;
 2. Mierzyć i ulepszać takie Usługi Spółki i ich funkcje;
 3. Zwiększać satysfakcję użytkowników dzięki Usługom Spółki świadczonym online i off-line poprzez dostarczanie treści stosownych i interesujących dla nich osobiście;
 4. Umożliwiać komentowanie treści i uczestnictwo w grach online, konkursach lub programach lojalnościowych;
 5. Zapewniać obsługę klienta i udzielać odpowiedzi na zapytania;
 6. Chronić prawa BabyTV i innych: w szczególności mogą zdarzyć się sytuacje, w których BabyTV może wykorzystywać takie dane, w tym sytuacje, w których BabyTV w dobrej wierze uważa, że jest to konieczne, aby: (i) chronić, egzekwować lub bronić praw, prywatności, bezpieczeństwa lub majątku BabyTV, naszych Spółek Powiązanych lub ich pracowników, przedstawicieli, zleceniobiorców, licencjodawców i dostawców (w tym egzekwować zawarte przez nas umowy i postanowienia naszego Regulaminu); (ii) chronić bezpieczeństwo i prywatność użytkowników Usług BabyTV lub członków społeczeństwa; (iii) chronić BabyTV, a także inne zaangażowane strony trzecie, takie jak dostawcy Spółki, przed oszustwami lub do celów zarządzania ryzykiem;
 7. Przestrzegać prawa lub procedury prawnej; i / lub odpowiadać na wnioski organów państwowych i samorządowych;
 8. Realizować transakcje korporacyjne, takie jak rozważana lub rzeczywista reorganizacja, fuzja, sprzedaż, wspólne przedsięwzięcie, cesja, przeniesienie lub inne dysponowanie całością lub częścią przedsiębiorstwa, aktywów lub zapasów Spółki (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Przykładowo, jeśli BabyTV uczestniczy w fuzji lub przeniesieniu całości lub istotnej części swojej działalności, w ramach takiej transakcji BabyTV może przekazać dane osobowe użytkownika lub jego dziecka stronie lub stronom zaangażowanym w tę transakcję;
 9. Umożliwić udostępnianie społecznościowe; jeśli użytkownik loguje się lub łączy konto usługi społecznościowej z Usługami BabyTV, możemy udostępnić jego nazwę użytkownika, zdjęcie i polubienia, a także jego działania i komentarze innym użytkownikom tej Usługi BabyTV oraz znajomym związanym z jego portalem społecznościowym. Możemy również udostępniać te same informacje dostawcy usług społecznościowych;

Możemy wykorzystywać zanonimizowane dane osobowe lub informacje, które już nie identyfikują użytkownika jako osoby, nawet pośrednio (np. statystyki) w dodatkowych celach lub udostępniając je stronom trzecim.

 

4. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI?

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach określonych w:

 • Punkcie 3, ust. od a) do f) niniejszej Polityki prywatności jest niezbędne do świadczenia Usług BabyTV i z tego powodu jest obligatoryjne, ponieważ w przeciwnym razie usługi nie mogłyby być świadczone;
 • Punkcie 3, ust. g) niniejszej Polityki prywatności jest obligatoryjne, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz
 • Punkcie 3, ust. h) niniejszej Polityki prywatności jest realizowane w oparciu o uzasadnione interesy BabyTV i jej kontrahentów w zakresie prowadzenia takiej działalności gospodarczej, jaka jest odpowiednio wyważona z interesami użytkowników, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się w granicach absolutnie niezbędnych do wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej. Takie działanie związane z przetwarzaniem danych nie jest obligatoryjne i można w każdej chwili zgłosić wobec niego sprzeciw jedną z metod określonych w punkcie 11 niniejszej Polityki prywatności.

Natomiast przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach określonych w:

Punkcie 3, ust. i) jest dobrowolne, ale bez zgody użytkownika nie można połączyć jego konta w mediach społecznościowych z Usługą BabyTV, zatem wówczas użytkownik  będzie musiał logować się do Usługi BabyTV używając innego mechanizmu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów, o których mowa w punkcie 3, ust. i) można wycofać w dowolnym czasie, wysyłając taką informację na adres e-mail podany w punkcie 11 poniżej.

Poniżej znajduje się tabela objaśniająca powyższą kwestię:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Dobrowolne lub obligatoryjne udostępnianie danych osobowych

Punkt 3 ust. a): Świadczenie Usług Spółki

Wykonanie umowy

Udostępnienie jest konieczne

Niedostarczenie danych uniemożliwiłoby nam świadczenie Usług BabyTV

Punkt 3 ust. b): Analiza i doskonalenie Usług Spółki

Wykonanie umowy

Udostępnienie jest konieczne

Niedostarczenie danych może spowodować wadliwość Usług

Punkt 3 ust. c): Poprawa komfortu użytkowania

Wykonanie umowy

Udostępnienie jest konieczne

Niedostarczenie danych może spowodować wadliwość Usług

Punkt 3 ust. d): Interakcje między użytkownikami (komentarze, udział w konkursach itp.).

Wykonanie umowy

Udostępnienie jest konieczne

Niedostarczenie danych uniemożliwiłoby nam świadczenie Usług BabyTV

Punkt 3 ust. e): Wsparcie użytkowników

Wykonanie umowy

Udostępnienie jest konieczne

Niedostarczenie danych uniemożliwiłoby nam świadczenie Usług BabyTV

Punkt 3 ust. f): Ochrona interesów Spółki i osób trzecich

Wykonanie umowy

Udostępnienie jest konieczne

Niedostarczenie danych uniemożliwiłoby nam świadczenie Usług BabyTV

Punkt 3 ust. g): Wykonanie obowiązków prawnych

Obowiązek prawny

 

Udostępnienie jest obligatoryjne

Niedostarczenie danych uniemożliwiłoby nam świadczenie Usług BabyTV

Punkt 3 ust. h): Transakcja korporacyjna

Interes prawny

Udostępnienie nie jest obligatoryjne

Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ale BabyTV może kontynuować ich przetwarzanie w przypadku uzasadnionych powodów zgodnych z prawem, które mają moc przeważającą nad interesami użytkownika i interesami jego dziecka, lub w celu obrony prawnej.

Punkt 3 ust. i): Udostępnianie w mediach społecznościowych

Zgoda

Udostępnienie jest dobrowolne

Użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez konsekwencji innych niż konieczność zalogowania się innym kontem

5. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI?

 

W odniesieniu do wyżej wymienionych celów, dane są przetwarzane metodami elektronicznymi i ręcznymi oraz są chronione za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty ich wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania a także różne poziomy prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i poziom ryzyka dla praw i wolności jednostek. W związku z powyższym, BabyTV stosuje odpowiednie środki administracyjne, techniczne, osobowe i fizyczne w celu zabezpieczenia posiadanych przez siebie danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją.  

 

6. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW I ICH DZIECI?

 

W celach zgodnych z celami określonymi w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności, BabyTV może udostępniać dane osobowe użytkowników, a także – zależnie od sytuacji – dane osobowe ich dzieci, następującym kategoriom odbiorców na terenie Unii Europejskiej lub poza nią, w sposób zgodny z przepisami Unii Europejskiej oraz w granicach przepisów punktu 7 poniżej:

 

Zewnętrznym dostawcom usług, którym powierzono czynności związane z przetwarzaniem i którzy zostali odpowiednio umocowani jako podmioty przetwarzające dane, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, np. dostawcy usług chmurowych, inne podmioty należące do grupy kapitałowej, dostawcy usług świadczący usługi podstawowe lub wspierające Usługi BabyTV - a zatem, przykładowo, firmy świadczące usługi IT, eksperci, konsultanci i prawnicy - firmy powstałe w wyniku możliwych fuzji, podziałów lub innych przekształceń, oraz

 

Wśród naszych oddziałów znajdują się członkowie Walt Disney Family of Companies

Aby uzyskać więcej informacji o oddziałach firmy, prosimy o kontakt pod adresem privacycontact@twdc.com. Właściwym organom krajowym w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Podmiotami przetwarzającymi dane, wyznaczonymi przez BabyTV do obsługi Usług BabyTV są spółki Applicaster (30 Stamford Street, Londyn, SE1 9LQ) i XGlobe (http://www.xglobe.com/company/contact). Pełną listę podmiotów przetwarzających dane można uzyskać, kontaktując się z BabyTV na adresy podane w punkcie 11 niniejszej Polityki prywatności.

 

7. CZY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA LUB JEGO DZIECKA SĄ PRZESYŁANE ZA GRANICĘ?

 

Dane osobowe użytkownika lub dane osobowe jego dziecka mogą być przekazywane do krajów znajdujących się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim, w szczególności do USA i Izraela. Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG. Pełna lista tych krajów znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. W przypadku transferu danych z obszaru EOG do krajów, które nie są uznane za odpowiednie przez Komisję Europejską, wprowadziliśmy adekwatne i odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników i danych osobowych dzieci oraz zasady przekazywanie takich danych zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 i 46 Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 („RODO”).

 

Uzytkownik ma prawo zażądać kopii powyższego rozporządzenia lub dodatkowych informacji na temat swoich danych osobowych i/lub danych osobowych swojego dziecka, kontaktując się z BabyTV pod adresem wskazanym w punkcie 11 niniejszej Polityki prywatności.

 

8. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA I / LUB PRAWA JEGO DZIECKA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH TAKIEGO UŻYTKOWNIKA LUB DZIECKA?

 

W dowolnym czasie, działając w imieniu własnym lub w imieniu swojego dziecka, jeśli przekazał nam dane osobowe swojego dziecka, użytkownik ma prawo do tego, by:
a) Uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe i / lub dane osobowe jego dziecka istnieją, czy też nie, oraz do bycia poinformowanym o ich zawartości i źródle, zweryfikowania ich prawidłowości lub wnioskowania o ich poprawienie, aktualizację lub zmianę;
b) Zażądać usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem obowiązującego prawa;
c) Sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w każdym przypadku z uzasadnionych powodów.
Wnioski w tych sprawach można przesyłać pod adres podany w punkcie 11 niniejszej Polityki prywatności. W wniosku należy podać swój adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz jasno określić, jakie informacje użytkownik chce uzyskać, zmienić, zaktualizować, wyłączyć z przetwarzania lub usunąć.
Należy pamiętać, że nawet po likwidacji konta lub złożeniu wniosku o usunięcie danych osobowych użytkownika i / lub danych osobowych jego dziecka, kopie niektórych danych z konta użytkownika mogą pozostać widoczne w niektórych okolicznościach, na przykład gdy użytkownik udostępnił dane mediom społecznościowym lub innym usługom lub, np. gdy przechowywanie takich kopii jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego lub obrony prawnej. Ze względu na charakter technologii buforowania, konto użytkownika może nie stać się niedostępne dla innych osób natychmiast. Możemy również zachować kopie zapasowe danych konta użytkownika na naszych serwerach przez jakiś czas po jego likwidacji lub prośbie o usunięcie, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem.
W odniesieniu do danych osobowych dziecka użytkownika, wszystkie powyższe prawa są również przyznawane takiemu dziecku, które będzie mogło je wykonywać po osiągnięciu pełnoletności, aby korzystać z nich zgodnie z obowiązującym prawem. Do tego momentu użytkownik, jako rodzic lub opiekun prawny swojego dziecka, może wykonywać prawa dziecka w jego imieniu.
Ponadto prawa dodatkowe określone w punkcie 9 poniżej uzyskały moc obowiązującą od 25 maja 2018 r.

 

9. CO SIĘ WYDARZYŁO 25 MAJA 2018 ROKU?

 

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony prywatności. Od tego dnia zastosowanie mają następujące postanowienia:

 1. Okres przechowywania danych osobowych użytkownika i jego dziecka

Zachowamy dane użytkownika i dane jego dziecka tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W każdym przypadku, następujące okresy przechowywania będą mieć zastosowanie do przetwarzania takich danych dla celów wskazanych poniżej:

 • Dane zbierane dla celów, o których mowa w punkcie 3, ustępy od a) do h) niniejszej Polityki prywatności, zostają zachowane na czas świadczenia Usług BabyTV wydłuzony o długość ewentualnie obowiązującego ustawowego okresu przedawnienia po zakończeniu świadczenia usług BabyTV. Jednak dane osobowe opisane w punkcie 2 ust. 2) (tj. wizerunki dzieci), będą przechowywane przez krótszy okres, z uwagi na to, że odnoszą się do osoby nieletniej. W szczególności wizerunki dzieci, które zostały załadowane z wykorzystaniem BabyTV Studio Clip, Birthday Clip, BabyTVClip Prize Promotion i podobnych Usług BabyTV, dostępnych w danym czasie, będą przechowywane na naszych serwerach przez 24 godziny: z tego powodu link otrzymany od nas w celu pobrania Klipu (Clip) wygaśnie po 24 godzinach od otrzymania, ale będzie dozwolone pobranie go i zachowanie własnej kopii (za co już nie będziemy ponosić odpowiedzialności);
 • Dane zbierane dla celów, o których mowa w punkcie 3, ust. i) niniejszej Polityki prywatności, zostaną zachowane na czas niezbędny do zalogowania się do Usług BabyTV za pośrednictwem serwisu społecznościowego.

Na koniec okresu przechowywania dane osobowe użykownika i dane osobowe jego dziecka zostaną usunięte, zanonimizowane lub zagregowane.

 1. Prawa dodatkowe

Oprócz praw wskazanych w punkcie 8 niniejszej Polityki prywatności, a także w związku ze stosowaniem RODO, użytkownik ma również prawo, w dowolnym momencie, także działając w imieniu dziecka, do tego, by:

 1. Złożyć wniosek do Spółki o ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika i / lub danych osobowych jego dziecka w sytuacji, gdy:
 • Kwestionuje prawidłwość takich danych, dopóki nie podejmiemy odpowiednich kroków w celu poprawienia lub weryfikacji ich prawidłowości;
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie domaga się usunięcia tych danych;
 • Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale użytkownik domaga się danych osobowyh w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • Jeżeli użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania na gruncie uzasadnionych interesów Spółki, w oczekiwaniu na weryfikację, czy BabyTV ma zgodne z prawem podstawy do dalszego przetwarzania.
 1. Złożyć sprzeciw wobec przetwarzania takich danych;
 2. Żądać usunięcia takich danych osobowych bez zbędnej zwłoki;
 3. Otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych, które nam przekazał, jeśli zamierza przenieść swoje dane osobowe do siebie lub do innego dostawcy („przenośność danych”), gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny i przetwarzanie jest oparte (i) na tym, że polegamy na zgodzie użykownika lub (ii) na fakcie, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia Usługi BabyTV; oraz
 4. Złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru. Brytyjskim organem nadzorującym kwestie związane z ochroną danych jest Biuro Komisarza ds. Informacji (ico.org.uk).

W odniesieniu do danych osobowych dziecka użytkownika, wszystkie powyższe prawa są również przyznawane takiemu dziecku, które będzie mogło je wykonywać po osiągnięciu pełnoletności, aby korzystać z nich zgodnie z obowiązującym prawem. Do tego momentu użytkownik, jako rodzic lub opiekun prawny swojego dziecka, może wykonywać prawa dziecka w jego imieniu.

 

10. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

BabyTV może modyfikować lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności z dowolnego powodu (w tym m.in. z powodu zmian w obowiązującej ustawie i jej wykładni, decyzjach, opiniach i aktach wykonawczych związanych z taką obowiązującą ustawą). Prosimy zapoznać się z datą wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności, aby sprawdzić, kiedy została ona ostatnio zmieniona. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności zostaną uprzednio ogłoszone poprzez opublikowanie zmienionej Polityki prywatności dotyczącej Usług BabyTV. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatności, które zmienią charakter przetwarzania danych lub rozszerzą nasze prawa do wykorzystywania danych osobowych, które już zebraliśmy, powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem i zostawimy mu prawo decyzji w sprawie naszego przyszłego wykorzystania danych osobowych, zgodnie z ewentualnie obowiązującymi wymogami prawa.

 

11. KONTAKT Z NAMI

 

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności można kontaktować się z BabyTV pod następującym adresem e-mail: privacy@babytv.com.

Użytkownik w UE może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych lokalnych Przedstawiciel: The Walt Disney Company Benelux (BV), De Passage 14, 1101 AX Amsterdam, The Netherlands.