Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Walt Disney Company, aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayanlar da dahil olmak üzere, belirli 21st Century Fox işletmelerini satın almıştır. Bu politika, işlemi yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

 

Gizlilik Politikası

1 Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe girecektir

GİRİŞ

Yerleşim yeri 10 Hammersmith Grove, London W6 7AP olan ve privacy@babytv.com e-posta adresinden iletişime geçebileceğiniz Baby Network Limited (“Şirket” veya “biz” veya “Baby TV”), www.babytv.com web sitesi ve ilişkili mobil siteleri, uygulamaları, widget'ları, özellikleri, hizmetleri, ödülleri, promosyonları ve yarışmaları (topluca “Baby TV Hizmetleri” ) aracılığıyla, sizden ve sizin hakkınızdaki ve bunun yanında kişisel verileri tarafınızdan BabyTV Hizmetleri (BabyTV Studyo Klibi, Doğum Günü Klibi, BabyTVClip Ödül Promosyonu) aracılığıyla sağlanmış olabilen ebeveynlik veya velilik sorumluluğu size ait olan reşit olmayan çocuk (bundan böyle “çocuğunuz”) ile ilgili kişisel verileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve açıkladığımız hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Aşağıdaki grafikte bir İçerik Tablosu ve bu Gizlilik Politikasının kısa bir özetini bulabilirsiniz. Şirket tarafından gerçekleştirilen veri işlemeyle ilgili daha fazla bilgi için, özetin her bölümünde bulunan bağlantıları tıklayın.

 

İçindekiler

 

1. BU GİZLİLİK POLİTİKASI NELERİ VEYA KİMLERİ KAPSAR?


2. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZ HAKKINDA HANGİ TÜR BİLGİLERİ TOPLARIZ?


3. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ NASIL TOPLARIZ?


4. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ HANGİ HUKUKİ DAYANAĞA GÖRE İŞLERİZ?


5. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ NASIL İŞLERİZ?


6. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİNE KİM ERİŞEBİLİR?


7. SİZİN VEYA ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİ YURT DIŞINA AKTARILIR MI?


8. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN, SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİYLE İLGİLİ OLARAK HAKLARI NELERDİR?


9. 25 MAYIS 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN NE OLACAK?


10. BU GİZLİLİK POLİTİKASINA GÜNCELLEMELER


11. BİZİMLE İLETİŞİM

 

Konu

Bilgi

1.     

Bu Gizlilik Politikası neyi ve kimi kapsar?

BabyTV, BabyTV Hizmetleri aracılığıyla sizden sizin ve çocuğunuz hakkında topladığımız kişisel verilerin veri sorumlusudur.

Bu Gizlilik Politikası, hem BabyTV Hizmetlerini kayıt veya abone olmaksızın kullanan kullanıcılar hem de bir BabyTV Hizmetine kayıtlı veya abone olan kullanıcılar dahil olmak üzere tüm kullanıcılara uygulanır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 1]

2.     

Sizin ve çocuğunuz hakkında ne tür kişisel bilgiler toplariz?

BabyTV, sizden sizin ve çocuğunuzun hakkında kişisel veri toplayabilir.

Daha ayrıntlı olarak , BabyTV, (1) sizin ve çocuğunuzla ilgili kayıt verilerini, çocuğunuzun resmini, (2) kamuya açık verdiğiniz verileri ve bilgileri (3) sosyal medyanın BabyTV ile paylaşmasına izin vermiş olabileceğiniz sosyal medya verilerinizi (4) aktivite verilerinizi toplayabilir.

Ancak, bir ödeme hizmeti sağlayıcısından finansal bilgi veya siz veya çocuğunuzla ilgili hassas veri toplamayız.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 2].

3.     

Sizin ve çocuğunuzun kişisel verilerinizi nasıl kullanırız?

Sizin ve çocuğunuz hakkında veri toplamamızın temel nedeni, size Şirket Hizmetlerini sağlamak ve bu hizmetlerle etkileşimde bulunmanıza olanak vermektir.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 3].

4.     

Sizin ve çocuğunuzun kişisel verilerinizi ve hangi temele dayanarak  kullanırız?

Kişisel verileriniz ve çocuğunuzun kişisel verileri, çoğunlukla size Şirket Hizmetlerini sağlamak için toplanır.

Kişisel verileriniz ve çocuğunuzun kişisel verileri, gerekli durumlarda geçerli yasal yükümlülüklere uymak ve / veya BabyTV'nin meşru menfaatini korumak için de toplanabilir.

Bu tür verilerin sağlanmaması, size BabyTV Hizmetlerinin sunulmasının ve / veya sağlanmasının imkansız olacağı anlamına gelecektir.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 4].

5.     

Sizin ve çocuğunuzun kişisel verilerini nasıl işliyoruz?

Verilerinizin ve çocuğunuzun verilerinin güvenliği bizim için bir önceliktir. Bu nedenle BabyTV, kişisel verilerin kaybedilme, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, ifşa ve değişikliklere karşı korunması için tasarlanan yeterli idari, teknik ve fiziksel önlemleri uygulamaya koymuştur.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 5].

6.     

Sizin ve çocuğunuzun kişisel verilerine kim erişebilir?

 

BabyTV kişisel verilerinizi ve çocuğunuzun kişisel verilerini, (i) hizmet sağlayıcılar, (ii) bağlı şirketlerimiz ve (iii) ilgili yasaların izin verdiği durumlarda ulusal makamlar ile paylaşabilir.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 6].

7.     

Sizin ve çocuğunuzun kişisel verileri yurt dışına aktarılır mı?

Kişisel verileriniz ve çocuğunuzun kişisel verileri Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Avrupa Ekonomik Alanının içinde veya dışındaki başka ülkelere aktarılabilir. Her halükarda, kişisel verilerinizi ve çocuğunuzun kişisel verilerini korumak için tasarlanan ilgili ve uygun önlemlerin (bu koruma önlemleri yürürlükteki yasalara uygun olacak şekilde) kişisel verilerinizi korumak üzere uygulandığından emin oluruz.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 7].

8.     

Kişisel verileriniz veya çocuğunuzun kişisel verileri ile ilgili haklarınız ve / veya çocuğunuzun hakları nelerdir? 

Diğer haklarınızın yanı sıra, kişisel verilerinizin yanı sıra çocuğunuzun kişisel verilerine erişme, bu verileri tamamlama, güncelleme, değiştirme ve silme hakkına da sahipsiniz.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 8].

9.     

25 Mayıs 2018'de ne olacak?

Bireylerin kişisel verilerine ilişkin bazı ek haklar getiren AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679, 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girer. (GDPR)

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın [LINK TO PARAGRAPH 9].

10.   

Bu Gizlilik Politikasına Güncellemeler

BabyTV, bu Gizlilik Politikasını yürürlükteki yasalara uymak için de değiştirebilir veya güncelleyebilir.

Bu Gizlilik Politikasının en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için lütfen bu Gizlilik Politikasının üstündeki Yürürlük Tarihine bakın.

11.   

Kişisel verilerin işlenmesi konusunda bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Bize aşağıdaki e-posta adresinden ulaşabilirsiniz privacy@babytv.com.

 

1. BU GİZLİLİK POLİTİKASI NELERİ VEYA KİMLERİ KAPSAR?

 

BabyTV, belirli BabyTV Servislerini kullanıyorsanız (örneğin, BabyTV Studyo Klibi, Doğum Günü Klibi ve BabyTV Klip Ödülü ve Promosyonu) BabyTV Hizmetleri aracılığıyla sizden ve sizin hakkınızda ve çocuğunuz hakkında topladığımız, bu Gizlilik Politikasının şartlarına uygun olarak işlenen, kişisel verilerin (örneğin belirli bir kişiyi tanımlayan tam ad veya e-posta adresi gibi bilgiler) veri sorumlusudur.

Bu Gizlilik Politikası ve Çerez Politikamız, hem BabyTV Hizmetlerini Şirket Hizmetine kayıt veya abone olmaksızın kullanan kullanıcılar hem de Şirket Hizmetine kayıtlı veya abone olan kullanıcılar dahil olmak üzere tüm kullanıcılara uygulanır.  

BabyTV Hizmetleri 18 yaşın altındaki kullanıcılar için tasarlanmamıştır. Reşit olmayanlar hakkında toplayabileceğimiz kişisel veriler, sadece BabyTV Hizmetlerinin BabyTV Hizmet Şartları ve Koşullarında tanımlanan şekilde sözkonusu reşit olmayan çocukların (bu Gizlilik Politikasındaki tanıma göre: "çocuğunuz") yasal ebeveyni veya velisi olan BabyTV Hizmetleri (BabyTV Studio Clip, Doğum Günü Klibi ve BabyTV Klip Ödülü ve Promosyonu gibi) kullanıcıları tarafından doğrudan sağlanan bilgilerdir.

 

2. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZ HAKKINDA HANGİ TÜR BİLGİLERİ TOPLARIZ?

 

BabyTV (1) bir Şirket Hizmetine kaydolduğunuzda sağladığınız, hakkınızda veya çocuğunuzun hakkındaki kayıt verilerini, (2) belirli BabyTV Hizmetleri aracılığıyla bizimle paylaştığınız Çocuk resimlerini, (2) BabyTV Hizmetleri aracılığıyla paylaştığınız genele açık veri ve gönderileri, (3) sosyal medyanın bu Şirketle paylaşmasına izin verdiğiniz verilerinizi, (4) bir Şirket Hizmetine erişip etkileşimde bulunduğunuzdaki etkinlik verilerinizi  toplar. Daha ayrıntlı olarak, BabyTV sizden ve hakkınızdaki aşağıdaki veri türlerini toplar:

 1. Kayıt verileri - Şirket Hizmetlerine kaydolmak için gönderdiğiniz bilgilerdir. Kayıt Bilgileri, örneğin adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, ülkeniz, posta kodunuz ve doğum tarihiniz ile çocuğunuzun adı, doğum günü ve ülkenizi içerebilir.
 2. Çocuk resmi - Bize velilik veya ebeveynlik sorumluluğunuz altında olan bir reşit olmayan çocuğun resmini (JPEG veya png formatında) belirli BabyTV Hizmetleri aracılığıyla yüklediğiniz veya sağladığınız (örneğin BabyTV Studyo Klibine yükleyerek) resim;
 3. Genele Açık veri ve Gönderiler - BabyTV Hizmetlerine gönderdiğiniz yorumlar veya içerik ve bu gönderilere veya içeriğe eşlik eden kişisel bilgileriniz, örneğin ad, kullanıcı adı, yorumlar, beğeniler, durum, profil bilgisi ve resim. Genele açık bilgiler ve Yayınlar her zaman herkese açıktır, yani herkes tarafından görülebilir ve harici arama motorlarında arama sonuçlarında gösterilebilir.
 4. Sosyal Medya Verileri - Bir Şirket Hizmetine bir sosyal medya hizmetiyle erişir veya giriş yaparsanız veya bir sosyal medya hizmetini bir Şirket Hizmetine bağlarsanız, topladığımız veriler, sosyal medya hizmetiyle ilişkili kullanıcı kimliğinizi ve / veya kullanıcı adınızı, profil resminiz, e-posta adresiniz veya arkadaş listeleriniz gibi sosyal medya hizmetinin bizimle paylaşmasına izin verdiğiniz tüm bilgileri veya içeriği ve bu sosyal medya hizmetiyle bağlantılı olarak kamuya açık ettiğiniz tüm bilgileri içerebilir. BabyTV Hizmetlerine sosyal medya hizmetleri aracılığıyla eriştiğinizde veya bir Şirket Hizmetini sosyal medya hizmetlerine bağladığınızda, BabyTV'nin bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bu tür verileri ve içeriği toplamasına, saklamasına ve kullanmasına izin vermiş olursunuz.
 5. Etkinlik Verileri. BabyTV Hizmetlerine erişip etkileşimde bulunduğunuzda, bu ziyaretler hakkında belirli bilgileri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız BabyTV Hizmetleri ile bağlantınıza izin vermek için, bilgisayarınız, cihazınız ve tarayıcınız, potansiyel olarak IP adresiniz, tarayıcı türünüz ve diğer yazılım veya donanımınız hakkında bilgileri alıp kaydedebilir. BabyTV Hizmetlerine bir mobil cihazdan veya diğer bir cihazdan erişirseniz, o cihaza atanan benzersiz bir cihaz tanımlayıcısı, coğrafi konum verileri veya bu cihaz için diğer işlem bilgilerini toplayabiliriz. Çerezler ve diğer izleme teknolojileri (tarayıcı çerezleri, pikseller, işaretler gibi) ve yaygın olarak “Flash çerezleri” olarak adlandırılan Adobe Flash teknolojisi de toplanabilir. Bu teknolojiler, ziyaret ettiğiniz sayfalar, görüntülediğiniz içerikler, çalıştırdığınız arama sorguları ve gördüğünüz reklamlar gibi BabyTV Hizmetlerini kullanımınızla ilgili bilgileri toplamak ve saklamak için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin.  
 6. Diğer Kaynaklardan Bilgiler Topladığımız bilgileri, sosyal medya hizmetlerinden ve ticari olarak mevcut kaynaklardan kamuya açık bilgiler gibi diğer kaynaklardan gelen bilgilerle destekleyebiliriz.

Aşağıdakileri toplamayız:

 • Bir ödeme hizmeti sağlayıcısından finansal bilgiler: Bazı durumlarda, bir ürünü satın almanıza veya ödeme yapmanıza izin vermek için bize bağlı olmayan bir ödeme hizmeti (“Ödeme Hizmeti”) kullanabiliriz. Bir Ödeme Hizmetini kullanarak ürün satın almak veya ödeme yapmak isterseniz, bir Ödeme Hizmeti sayfasına yönlendirileceksiniz. Bir Ödeme Hizmetine sağladığınız tüm bilgiler, bu Gizlilik Politikasından ziyade geçerli Ödeme Hizmetinin gizlilik politikasına tabi olacaktır. Ödeme Hizmetiyle ilgili herhangi bir ödeme verisine erişimimiz bulunmaz.
 • Özel nitelikli kişisel veriler: Bize BabyTV Hizmetlerinde veya BabyTV Hizmetleri aracılığıyla veya başka bir şekilde herhangi bir hassas kişisel veri (sosyal güvenlik numaraları, ırksal veya etnik kökenle ilgili bilgiler, siyasi görüşler, dini veya diğer inançlar, sağlık bilgileri, sabıka kaydı veya sendika üyeliği) göndermemenizi ve açıklamamanızı rica ederiz.

Bağlantılı Servisler. BabyTV Hizmetleri ayrıca, sosyal medya siteleri de dahil olmak üzere bağlı olmayan şirketler tarafından işletilen sitelere de bağlantılı olabilir veya bağımsız şirketler tarafından geliştirilen ve sürdürülen reklamlar, içerik, işlevsellik, oyunlar, bültenler, yarışmalar veya çekilişler ya da uygulamalar sunabilir. BabyTV, bağlı olmayan şirketlerin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir ve BabyTV Hizmetlerinden ayrıldıktan veya bir reklamı tıkladıktan sonra diğer hizmetin ilgili gizlilik politikasını kontrol etmelisiniz.

 

3. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ NASIL TOPLARIZ?

 

Sizden ve çocuğuna ait kişisel verileri, duruma bağlı olarak, aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

 1. Size BabyTV Hizmetlerini ve özelliklerini sağlamak. Bir BabyTV Ödül Promosyonuna katıldığınızda bu, kazandığınız durumda çocuğunuzun resminin Baby TV’deki televizyon kanalında ve isminizi ve çocuğunuzun isminin BabyTV web sitesinde, kazananların listesi içinde görüntülenmesi anlamına gelir.
 2. Bu Şirket Hizmetlerini ve özelliklerini ölçüp iyileştirmek;
 3. İlgili ve ilgi çekici bulacağınız içerikleri sunarak hem çevrimiçi hem de çevrimdışı Şirket Hizmetleri deneyiminizi geliştirmek;
 4. İçerik hakkında yorum yapmanıza ve çevrimiçi oyunlara, yarışmalara veya ödül programlarına katılmanıza olanak vermek;
 5. Size müşteri desteği sağlamak ve sorulara cevap vermek;
 6. BabyTV'nin ve diğerlerinin haklarını korumak: özellikle BabyTV'nin bu tür verileri kullanabileceği durumlar olabilir, özellikle de BabyTV'nin böyle bir işlemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna dair iyi bir inanca sahip olduğu durumlar da dahil olmak üzere: (i) BabyTV'nin, Şirket Ortaklarımızın veya çalışanlarının, aracılarının, yüklenicilerinin, lisans verenlerinin ve tedarikçilerin yasal haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkünü korumak, uygulamak veya savunmak (sözleşmelerimizin ve kullanım şartlarımızın uygulanması dahil); (ii) BabyTV Hizmetlerinin veya kamu üyelerinin emniyet, gizlilik ve güvenliğini korumak; (iii) BabyTV ve Şirket tedarikçilerinin yanı sıra diğer üçüncü tarafları da sahtekârlığa karşı korumak veya risk yönetimi amaçlı;
 7. Kanuna veya yasal sürece uymak; ve / veya kamu ve devlet yetkililerinin taleplerine yanıt vermek;
 8. Kurumsal bir işlemi tamamlamak, örneğin önerilen veya gerçek bir yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, atama, Şirket işlerinin, varlıklarının veya stoklarının (iflas veya benzeri işlemlerle bağlantılı olarak) tamamı veya bir kısmının devredilmesi veya başka bir şekilde dağıtılması. Örneğin, BabyTV, bir şirketin tümünün veya bir parçasının bir birleşme veya devredilmesinde rol oynarsa, BabyTV, bilgilerinizi veya çocuğunuzun kişisel verilerini, bu işlemin bir parçası olarak işlemle ilgili tarafa veya taraflara aktarabilir.
 9. Sosyal paylaşım işlevselliğine izin vermek; bir sosyal medya hizmeti hesabına BabyTV Hizmetleri ile giriş yapar veya bağlantı kurarsanız, kullanıcı adınızı, resminizi ve beğenilerinizi, etkinliklerinizi ve yorumlarınızı o BabyTV Hizmetinin diğer kullanıcılarıyla ve sosyal medya hizmetiyle ilişkili arkadaşlarınızla paylaşabiliriz. Aynı bilgileri sosyal medya hizmet sağlayıcısıyla da paylaşabiliriz;

Anonimleştirilmiş kişisel verileri veya artık sizi, dolaylı olarak bile (ör. istatistik), kişisel olarak tanımlamayan bilgileri ek amaçlar için kullanabiliriz veya üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

 

4. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ HANGİ HUKUKİ DAYANAĞA GÖRE İŞLERİZ?

 

Kişisel bilgilerinizin

 • Bu Gizlilik Politikasının Bölüm 3, a) ile f) arasındaki hükümler için işlenmesi BabyTV Hizmetlerinin sağlanması için gereklidir  ve bu nedenle zorunludur, çünkü aksi takdirde hizmetler sağlanamaz.;
 • Bu Gizlilik Politikasının Bölüm 3, g) hükmü için işlenmesi yürürlükteki yasalar uyarınca talep edildiği için zorunludur; ve
 • Bu Gizlilik Politikasının Bölüm 3, h) hükmü için işlenmesi, BabyTV'nin ve karşı taraflarının bu tür ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yönündeki  yasal çıkarları dayanağına göre çalışır; bu da sizin çıkarlarınızla dengelenir çünkü veri işleme, bu gibi ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek için kesinlikle gerekli olan sınırlar içinde gerçekleştirilir. Bu veri işleme faaliyeti zorunlu değildir ve bu Gizlilik Politikasının 11. Bölümündeki modaliteler aracılığıyla itiraz edebilirsiniz.

Buna karşılık kişisel bilgilerinizin:

Bölüm 3, i) hükmü uyarınca işlenmesi isteğe bağlıdır, ancak rızanız olmadan BabyTV Hizmetiyle sosyal medya hizmetleri hesabına bağlanmak imkansızdır, böylece BabyTV Hizmetine farklı bir mekanizma kullanarak giriş yapmanız gerekecektir. Kişisel verilerinizin işlenişine, Bölüm 11, i) hükmü amaçları doğrultusunda işlenmesine rızanızı, aşağıda Bölüm 11'deki e-posta adresine bir iletişim göndererek  iptal edebilirsiniz.

Aşağıda, yukarıdaki konuyla ilgili açıklayıcı bir çizelge bulabilirsiniz:

İşleme Amacı

Yasal Dayanak

Kişisel verilerin gönüllü veya gerekli temini

Bölüm 3 a):
Şirket Hizmetlerinin Temini

Kontratın Yerine Getirilmesi

Temin gereklidir

Verilerin sağlanmaması, BabyTV Hizmetlerini sağlamamızı imkansız hale getirir

Bölüm 3 b):
Şirket Hizmetlerinin Analizi ve Geliştirilmesi

Kontratın Yerine Getirilmesi

Temin gereklidir

Verinin sağlanmaması, Hizmetlerin bozukluğuna yol açar

Bölüm 3 c):
Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi

Kontratın Yerine Getirilmesi

Temin gereklidir

Verinin sağlanmaması, Hizmetlerin bozukluğuna yol açar

Bölüm 3 d):
Kullanıcı etkileşimleri (yorumlar, yarışmaya katılım, vb.).

Kontratın Yerine Getirilmesi

Temin gereklidir

Verilerin sağlanmaması, BabyTV Hizmetlerini sağlamamızı imkansız hale getirir

Bölüm 3 e):
Müşteri desteği

Kontratın Yerine Getirilmesi

Temin gereklidir

Verilerin sağlanmaması, BabyTV Hizmetlerini sağlamamızı imkansız hale getirir

Bölüm 3 f):
Şirketin ve üçüncü tarafların çıkarlarının korunması

Kontratın Yerine Getirilmesi

Temin gereklidir

Verilerin sağlanmaması, BabyTV Hizmetlerini sağlamamızı imkansız hale getirir

Bölüm 3 g):
Yasal zorunluluğa uygunluk

Yasal zorunluluk

Temin zorunludur

Verilerin sağlanmaması, BabyTV Hizmetlerini sağlamamızı imkansız hale getirir

Bölüm 3 h): Kurumsal işlem

Meşru  çıkar

Temin zorunlu değildir

İşlemeye itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz, ancak BabyTV, sizin çıkarlarınızı  veya çocuğunuzun çıkarlarını geçersiz kılan meşru gerekçeler olduğunda veya yasal savunma için verileri işlemeye devam edebilir.

Bölüm 3 i):
Sosyal medya paylaşımı

Rıza

Temin isteğe bağlıdır

Farklı bir hesapla giriş yapma gereği dışında bir sonuç olmadan, rızanızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkınızı kullanabilirsiniz.

 

5. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ NASIL İŞLERİZ?

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili olarak, veriler hem elektronik hem de elektronik olmayan yollarla işlenir ve işlemenin modernliği, uygulama maliyetleri ve işleme tabiatı, kapsamı, bağlamı ve amacının yanı sıra, bireylerin hak ve özgürlüklerinin değişkenliği ve riskin önemi dikkate alınarak yeterli güvenlik önlemleri ile korunur. Bu bağlamda BabyTV, sahip olduğu kişisel verileri kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, ifşa veya değiştirmeye karşı korumak için uygun idari, teknik, personel ve fiziksel önlemler kullanır.

 

6. SİZİN VE ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİNE KİM ERİŞEBİLİR?

 

BabyTV bu Gizlilik Politikasının 3. Bölümüne uygun amaçlar için, kişisel verilerinizi ve duruma bağlı olarak çocuğunuzun kişisel verilerini, Bölüm 7'deki hükümlere uygun olarak Avrupa Birliği dahilinde veya Avrupa Birliği haricinde yer alan aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabilir:

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ilgili kanunların gerektirdiği durumlarda işleme faaliyetleri ile görevlendirilir ve usulüne uygun olarak işlemci olarak atanırlar, örneğin bulut hizmet sağlayıcıları, grubun diğer varlıkları, BabyTV Hizmetlerini olası kılan veya destekleyen hizmet sağlayıcıları - örnek olarak, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, BT hizmetleri, uzmanlar, danışmanlar ve avukatlar sağlayan şirketler - muhtemel birleşmelerden, ayrılmalardan veya diğer dönüşümlerden kaynaklanan şirketler, ve

Bağlı Kuruluşlar: Bağlı kuruluşlarımız The Walt Disney Family of Companies.    (“Bağlı Kuruluşlar”) şirketinin üyelerinden oluşmaktadır
Bağlı Şirketler ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresle iletişime geçin: privacycontact@twdc.com.

Yetkili ulusal makamlar -  İlgili yasalara uymak için.

BabyTV'nin BabyTV Hizmetlerini barındırması için görevlendirilen veri işleyenler, Applicaster (30 Stamford Street, London, SE1 9LQ) ve XGlobe (http://www.xglobe.com/company/contact)'dur. Veri işleyenlerin tam listesi BabyTV'den, bu Gizlilik Politikasının 11. Bölümünde belirtilen adreslerden  talep edilebilir.

 

7. SİZİN VEYA ÇOCUĞUNUZUN KİŞİSEL BİLGİLERİ YURT DIŞINA AKTARILIR MI?

 

Kişisel verileriniz veya çocuğunuzun kişisel verileri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olmak üzere, Avrupa Ekonomik Alanı'nın içindeki ve dışındaki ülkelere aktarılabilir. Bazı AEA üyesi olmayan ülkelerin, Avrupa Komisyonu tarafından AEA standartlarına göre yeterli düzeyde veri koruması sağladıkları kabul edilir. Bu ülkelerin tam listesi http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm adresinde bulunur. AEA'dan Avrupa Komisyonu tarafından yeterli görülmeyen ülkelere yapılan aktarmalar için, verilerinizi ve çocuğunuzun kişisel verilerini ve bu verilerin, örneğin Avrupa Komisyonu tarafından 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca kabul edilen standart sözleşme hükümleri (“Gizlilik Yönetmeliği”) gibi yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun şekilde aktarılmasını korumak için tasarlanmış yetkin ve uygun önlemler aldık.

Bu Gizlilik Politikasının 11. Bölümünde belirtilen adreste BabyTV ile iletişime geçerek kişisel verileriniz ve / veya çocuğunuzun kişisel verileri ile ilgili daha fazla bilgi veya yukarıdaki önlemlerin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 

8. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZLE İLGİLİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

 

Herhangi bir zamanda, çocuğunuzun kişisel bilgilerini bize verdiğiniz durumlarda çocuğunuzun adına da, aşağıdakilere hakkınız bulunur:

 1. Kişisel verilerinizin ve / veya çocuğunuzun kişisel verilerinin var olup olmadığına dair onay almak, içeriği ve kaynağı hakkında bildirim almak, doğruluğunu teyit etmek veya düzeltme, güncelleme veya değişiklik talep etmek;
 2. Geçerli yasaların ihlaliyle işlenen herhangi bir kişisel verinin silinmesini, anonim bir formata dönüştürülmesini veya kısıtlanmasını talep etmek;
 3. Meşru sebeplerle, her durumda, işlenmesine karşı çıkmak.

Bu bağlamda talebinizi bu Gizlilik Politikasının 11. Bölümünde belirtilen adrese gönderebilirsiniz. Lütfen talebinize e-posta adresinizi, adınızı, adresinizi ve telefon numaranızı ekleyin ve hangi bilgilere erişmek, değiştirmek, güncellemek, gizlemek veya silmek istediğinizi açıkça belirtin.

Hesabınızı iptal ettikten sonra veya kişisel verilerinizi ve / veya çocuğunuzun kişisel verilerini silmemizi istemeniz durumunda bile, hesabınızdan alınan bazı bilgilerin kopyalarının bazı durumlarda görüntülenebilirliğini koruyabileceğini unutmayın, örneğin, sosyal medya veya diğer hizmetler ile bilgi paylaştığınızda veya örneğin, bu tür kopyaların saklanmasının, yasal zorunluluğa uymak veya yasal savunma için gerekli olduğu durumlarda. Önbelleğe alma teknolojisinin yapısı nedeniyle, başkalarının hesabınıza erişememesi hemen yürülüğe konamayabilir. Ayrıca, ilgili yasalara uymak için hesap iptalinden veya hesabı silme isteğinizden sonra hesabınızla ilgili yedek bilgileri bir süre boyunca sunucularımızda tutabiliriz.

Çocuğunuzun kişisel verileri konusunda, yukarıda belirtilen tüm haklar çocuğunuza da verilir; çocuğunuz bu hakları, ilgili yasalar uyarınca bu hakların kullanılması için belirtilen yasal yaşa eriştiğinde kullanabilecektir. O zamana kadar, çocuğunuzun yasal ebeveyni veya velisi olarak, çocuğunuzun haklarını onun adına siz kullanabilirsiniz.

Ayrıca, aşağıdaki Bölüm 9'da belirtilen ek haklar 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

9. 25 MAYIS 2018 TARİHİNDE NE OLACAK??

 

25 Mayıs 2018 tarihinde, Gizlilik Yönetmeliği yürürlüğe girer ve aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. Kişisel verilerinize ve çocuğunuzun verilerine uygulanan saklama süresi

Verilerinizi ve çocuğunuzun verilerini yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen verilerin toplanma amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süre ile sınırlı olarak tutacağız. Her durumda, aşağıda belirtilen amaçlar için bu verilerin işlenmesinde aşağıdaki saklama süreleri geçerli olacaktır:

 • Bu Gizlilik Politikasının Bölüm 3, a) ile h) arasındaki maddelerde belirtilen amaçlar için toplanan veriler, BabyTV Hizmetlerinin sunulduğu süresince ve BabyTV Hizmetlerinin sona ermesini müteakip geçerli yasal sınırlama süresinin uzunluğu boyunca saklanır. Ancak, Bölüm 2, 2) maddesine göre kişisel veriler (çocuk resimleri), reşit olmayanlara uygulandığı için daha kısa bir süre boyunca saklanacaktır. Özellikle, BabyTV Studyo Klibi, Doğum Günü Klibi, BabyTVClip Ödül Promosyonu ve zaman zaman sunulan benzeri BabyTV Hizmetleri aracılığıyla yüklediğiniz Çocuk Resimleri, sunucularımızda 24 saat boyunca saklanacaktır: bu nedenle, bizden Klibi indirmek için aldığınız bağlantı, alındıktan 24 saat sonra sona erer, ancak Klibi indirip kendi kopyanızı saklama olasılığınız bulunacak (bundan artık biz sorumlu olmayacağız); Baby TV Klip Ödül Promosyonuna veya benzer ödül promosyonlarına katıldığınızda, Çocuk Görüntüleri, alındıklarından itibaren 6 ay boyunca saklanacaktır.
 • Bu Gizlilik Politikasının Bölüm 3, i) maddesinde belirtilen amaçlar için toplanan veriler, bir sosyal ağ aracılığıyla BabyTV Hizmetlerine giriş yapmak için gereken süre boyunca saklanır.

Saklama süresinin sonunda kişisel verileriniz ve çocuğunuzun kişisel verileri silinir, anonim hale getirilir veya kümelenir.

 1. Ek haklar

Bu Gizlilik Politikasının 8'inci paragrafında belirtilen haklara ek olarak ve Gizlilik Yönetmeliğinin uygulanmasının doğrultusunda, herhangi bir zamanda, aynı zamanda çocuğunuzun adına da, aşağıdakilere hakkınız bulunur:

 

 1. Aşağıdaki durumlarda Kişisel verilerinizin ve / veya çocuğunuzun kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırması için Şirkete Talepte bulunmak::
 • Doğruluğunu onaylamak veya düzeltmek için yeterli adımlar atılıncaya kadar bu verilerin doğruluğunu tartışıyorsunuz;
 • İşleme yasal değil, ancak verileri silmemizi istemiyorsunuz;
 • Artık işleme için kişisel verilere ihtiyaç duymuyoruz, ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kişisel verilere ihtiyacınız var; veya
 • Meşru çıkarlar gerekçesiyle işlemeye itiraz ettiniz, ancak BabyTV'nin işleme devam etmek için meşru gerekçeleri olup olmadığına dair doğrulamayı bekliyorsunuz.
 1. Bu verilerin işlenmesine itiraz etmek;
 2. Bu tür kişisel verilerin gereksiz gecikmeler olmadan silinmesini istemek;
 3. Bize verdiğiniz verinin, bu bilgiyi kendinize veya farklı bir sağlayıcıya taşımak istiyorsanız ("veri taşınabilirliği"), bir elektronik kopyasını almak; veri otomatik araçlarla işlendiğinde ve veri ya (i) sizin rızanıza dayanıldığında ya da (ii) işlemenin BabyTV  Hizmetlerinin sunulması için gerekli olduğunda; ve
 4. İlgili denetim otoritesine şikayette bulunmak. Veri koruma konularında İngiltere denetim otoritesi Bilgi Komisyonu Ofisidir (ico.org.uk).

Çocuğunuzun kişisel verileri konusunda, yukarıda belirtilen tüm haklar çocuğunuza da verilir; çocuğunuz bu hakları, ilgili yasalar uyarınca bu hakların kullanılması için belirtilen yasal yaşa eriştiğinde kullanabilecektir. O zamana kadar, çocuğunuzun yasal ebeveyni veya velisi olarak, çocuğunuzun haklarını siz onun adına kullanabilirsiniz.

 

10. BU GİZLİLİK POLİTİKASINA GÜNCELLEMELER

 

BabyTV, işbu Gizlilik Politikasını herhangi bir nedenle (geçerli yasalardaki ve yorumlarındaki değişiklikler, kararlar, görüşler ve geçerli yasalarla ilgili olarak verilen kararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) değiştirebilir veya güncelleyebilir. En son ne zaman değiştirildiğini görmek için lütfen bu Gizlilik Politikasının üstündeki Yürürlük Tarihine bakın. Bu Gizlilik Politikasında yapılacak herhangi bir değişiklik, gözden geçirilmiş Gizlilik Politikasının BabyTV Hizmetlerinde yayınlanmasıyla önceden bildirilecektir. Bu Gizlilik Politikasına, sizden daha önce topladığımız kişisel verileri kullanma haklarımızın doğasını ve işlenmesini değiştiren veya genişleten materyel değişiklikler yaparsak, sizi önceden bilgilendiririz ve kişisel verileri gelecekte Geçerli yasaların gerektirdiği şekilde kullanımımızla ilgili bir seçenek sunarız.

 

11. BİZİMLE İLETİŞİM

 

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız varsa, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden BabyTV ile iletişime geçin: privacy@babytv.com.

AB’de iseniz bize yerel Temsilcimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz: The Walt Disney Company Benelux (BV), De Passage 14, 1101 AX Amsterdam, Hollanda.