BabyTV Klip Kuralları

BABY TV KLİP TANITIMI İÇİN GÖNDERİM KURALLARI

BABY NETWORK LIMITED (Organizatör)


Organizatör, Katılımcılara bir Klipte yer alması için Görsel gönderme fırsatı sunmaktadır.

Tanıtıma Görsel göndererek katılımcılar, bu Gönderim Kurallarını kabul etmekte ve onaylamaktadır (tanıtım sayfasında / çevrim içi formda belirtilen herhangi bir ek kural dâhil) (birlikte "Kurallar"):

Katılımcılar

1. Katılımcılar 18 yaşından büyük olmalı ve aşağıdaki ülke veya bölgelerde yaşıyor olmalıdır: Arjantin, Arnavutluk, Angola, Cabo Verde, Avusturya, Belçika, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kamboçya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kenya, Kore, Kosova, Letonya, Libya, Litvanya, Macau, Makedonya, Malezya, Maldivler, Malta, Mauritius, Meksika, Monako, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Hollanda Antilleri, Hollanda, Nikaragua, Nijerya, Panama, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Slovakya, İspanya, Sri Lanka, Sahra Altı Afrika, Tayvan, Tayland, Türkiye, Birleşik Krallık, Ukrayna, Uruguay, ABD, Venezuela ve Vietnam.


 1. Organizatörün veya yüzde yüz iştirakli şirketlerinden herhangi birinin veya bu Tanıtımın yönetimiyle ilişkili herhangi bir tedarikçinin çalışanları veya bu çalışanların ailelerinin herhangi bir üyesi katılamaz.

  3. Katılımcılar, Tanıtım için Görseli sadece bu Kurallarda belirtildiği şekilde ve çevrim içi gönderim formu ile gönderebilir.

 

 1. Organizatör, kendi takdiriyle gönderimi doğrulama hakkına sahiptir. Katılımcılardan, Organizatörün kendi takdiriyle talep edeceği şekillerde Organizatöre kimliklerini teyit etmeleri istenebilir.

  5. (Talimatlar dâhil) bu kurallardan herhangi birine uyulmaması durumunda, herhangi bir katılımcı Tanıtımda yer almaktan diskalifiye edilecektir ve gönderimi geçersiz sayılacaktır. Kendi takdirine bağlı olarak Organizatör, kurallara uyulmadığını düşünmesi halinde veya herhangi bir geçerli ve hukuka uygun nedenle katılımcıların bir Görsel göndermesini reddetme hakkını saklı tutar.

  6. Organizatör, kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme ve/veya bu kuralları değiştirme hakkını saklı tutar.

Gönderimler

7. Katılımcılar tanıtıma Katılabilmek için:

(a)     Tanıtım için gönderilmek üzere çocukları ile ilgili olarak şunları bildirmelidir (Çocuk): isim (Baby TV klibinde (Klip) görülmesini istediğiniz şekliyle, yaş, ikamet edilen ülke ve Çocuğunuzun net ve yüksek kalitede fotoğrafı (jpeg veya png uzantılı) (Görsel). Görsel net, iyi odaklanmış ve şapka veya gölge gibi engeller içermeyen şekilde olmalıdır ve Görselde sadece bir çocuk olmalıdır.
(b)    Bu bilgileri ve Çocuğun Görselini sunduktan sonra katılımcılar, Çocuklarının yer aldığı kısa bir Klip oluşturmak için çevrim içi talimatları uygulamalıdır ve
(c)    Klip oluşturulduktan sonra katılımcılar, "tanıtıma katıl" bağlantısını seçmeli ve gerekli bilgileri girmelidir; ör. kendilerinin ve Çocuklarının adları ve soyadları, e-posta adresleri ve Klibin yayınlanması için uygun buldukları tarih (örneğin Çocuğun doğum günü) ve gönderim formunun doldurulması için gerekli olan tüm diğer bilgiler.

Tüm Katılımcılar, bu kuralları okuduklarını ve anladıklarını teyit eden kutucuğu işaretlemelidir.

8. Bu, aylık bir tanıtımdır. Gönderimler, katılımcının Klibin TV'de yayınlanmasını istediği aydan en az altmış (60) gün önce, herhangi bir takvim ayının 19. gününde veya öncesinde iletilmelidir (Bitiş Tarihi). Her Çocuk bu Tanıtıma sadece bir kez katılabilir. Bitiş Tarihinden sonra alınan herhangi bir gönderim, takip eden altmış (60) gün boyunca Tanıtıma eklenmek için geçersiz olacaktır ve otomatik olarak takip eden bir sonraki takvim ayı için yeniden değerlendirilecektir (örneğin, 22 Nisan'da alınan bir gönderim, Haziran Tanıtımı için değerlendirilmeyecek, otomatik olarak Temmuz Tanıtımı için değerlendirilecektir ve Görselin seçilmesi halinde Klip (Haziran ayında değil) Temmuz ayında gösterilecektir).

9. Tanıtıma gönderim için hiçbir ödeme gerekmemektedir.

10. Başka bir kişinin adıyla (veya sahte bir adla) veya aldatıcı bilgilerle yapılan herhangi bir bildirimde Katılımcı diskalifiye edilecektir. 

Görsellerin Seçilmesi

11. Görseller, bu kurallara uygun şekilde tanıtıma katılan, Klibi uygun şekilde gönderilen ve Organizatörün makul görüşüne göre BabyTV'de yayınlanmaya uygun olan katılımcıların görselleri arasından rastgele seçilecektir. Şüpheye mahal vermemek için, Katılımcılar Görsellerin Organizatörün üretim / kreatif gereksinimlerini karşılamak üzere seçildiğini ve Klibe dâhil edilmek için düzenlenebileceğini anlamaktadır. Organizatör, bir Klibin yayınlanıp yayınlanmayacağına ve hangi ayda yayınlanacağına karar verme konusunda mutlak takdire sahiptir. Başarılı Katılımcılar, Kliplerini iletmelerinden sonraki 45 gün içinde e-posta ile bilgilendirilecektir.

12. Aşağıdaki Klip kategorilerinin her biri için her ay en fazla on (10) Görsel seçilecektir:

 (a)    Doğum Günü Klibi
 (b)    BabyTV Studios - Bella Pizzeria
 (c)    BabyTV Studios - En İyi Dostlar
 (d)    BabyTV Studios - Noel
 (e)    BabyTV Studios - İlk Uçuş
 (f )    BabyTV Studios - Futbol
 (g)    BabyTV Studios - Dansa Devam
 (h)    BabyTV Studios - Küçük Bir Adım
 (i )    BabyTV Studios - Hazır, Bekle, Başla
 (j )    BabyTV Studios - Otobüsün Tekerlekleri
 (k)    BabyTV Studios - Mona Lisa
 (l )    BabyTV Studios - Piyanist 
 (m)   BabyTV Studios - Uzun Atlama
 (n)    BabyTV Studios - İtfaiyeci
  o)    BabyTV Studios - Bella Pizzeria
 (p)    BabyTV Studios - Şeker mi Şaka mı
 (q)    BabyTV Studios - Taçtaki Mücevher
 (r)     BabyTV Studios - Temizlik Operasyonu
 (s)    BabyTV Studios - Kayak


13. Organizatörün bu Tanıtımdaki kararı nihai ve yasal olarak bağlayıcıdır ve bu konuda hiçbir yazışma yapılmayacaktır.

14. Organizatör, bu Tanıtım ile ilişkili olan veya ödülün geçerli olduğu durumlarda herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir kusuru, yükümlülüğü veya ihlali nedeniyle herhangi bir şekilde yükümlü değildir ve Organizatörün ihmali veya yalan beyanından kaynaklı ölüm ve kişisel yaralanma durumları haricinde bu Tanıtım ile ilgili olan veya ödülün geçerli olduğu durumlarda bir katılımcının maruz kaldığı herhangi bir kayıp, mal zararı veya kişisel zarar bakımından sorumluluk kabul etmez ve yasalarca izin verildiği kadarıyla Organizatör, ilişkili şirketleri ve temsilcileri, herhangi bir üçüncü taraf tedarikçinin herhangi bir eylemi veya kusuru dâhil kontrolü dışındaki nedenlerden doğan sorumluluklar ve tüm yükümlülüklerden muaftır.

15. Organizatör, bir gönderimin veya seçilen katılımcının bildirim e-postalarının iletilmesini veya alınmasını kısıtlayabilecek herhangi türden ağ, bilgisayar donanımı veya yazılım kusurları için sorumluluk kabul etmez.

16. Bu Tanıtım için bir Görselin gönderilmesiyle katılımcıların her biri, Görselleri seçilirse, Organizatörün Klipler için Görselleri seçilen katılımcıları İnternet sitesinde listeleyerek kendi adlarını ve Çocuklarının adlarını açıklayabileceğini kabul eder.

Görsel Kullanımı

17. Bu Tanıtıma katılarak ve bir Görsel yükleyerek her bir katılımcı, aşağıdaki kuralları kabul eder:

(a)    Çocuğun yasal ebeveyni veya vasisi olduğunuzu onaylarsınız ve Çocuğun bu kurallara tabi olduğunu kabul edersiniz.
(b)    Organizatörün Görsel kullanımına ve Görseli Klipte kullanmasına izin verirsiniz.
(c)    Organizatöre, Görseli kullanması ve Görseli Organizatörün kanal(lar)ı dâhil tüm yayın biçimlerinde Klibe dâhil etmesi için tüm dünyada geçerli, kalıcı, telifsiz hak ve lisans (Lisans) verirsiniz.
(d)    Size veya Çocuğunuza herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve Organizatörün Görsel kullanımı ile ilişkili olarak herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacağınızı kabul edersiniz.
(e)    (Tüm telif hakları dâhil) görselin size ait olduğunu veya tarafınızca lisanslandığını ve Görselin Organizatör tarafından kullanımının veya Görselin Klibe dâhil edilmesinin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini kabul edersiniz.
(f)    Klipte yer alan fikri mülkiyetin tek sahibinin Organizatör olduğunu kabul edersiniz.
(g)    Burada yer alan herhangi bir garantinin, taahhüdün veya yükümlülüğün ihlali sonucunda Organizatör aleyhine ortaya çıkan, Organizatörün yaşadığı veya maruz kaldığı tüm davalar, kovuşturmalar, hak talepleri, zararlar, masraflar veya yükümlülükler bakımından Organizatörü, bağlı şirketlerini ve bunların ilgili yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, atanmış görevlilerini veya müşterilerini tazmin edersiniz.
(h)    Organizatörü, bağlı şirketlerini ve bunların ilgili yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, atanmış görevlilerini veya müşterilerini, Organizatörün Görseli kullanmasından doğan veya bu kullanımla bağlantılı herhangi bir hak talebinden, davadan veya talepten beri kılarsınız.
(i)    Organizatörün, burada tarafınızca verilen Lisansı ve garantilerin, tazminatların ve taahhütlerin avantajlarını kendi takdiriyle başka bir kişiye devredebileceğini kabul eder ve onaylarsınız.

Aleniyet ve Kişisel Veriler

18. Çocuğun kişisel verileri dâhil bu Tanıtım ile bağlantılı olarak bir katılımcının gönderdiği tüm kişisel veriler gönüllü olarak iletilmektedir. Katılımcılar tarafından gönderilen tüm kişisel veriler, burada mevcut olan Gizlilik Politikasına uygun olarak Organizatör tarafından Tanıtımın idaresi amacıyla kullanılacaktır.

Muhtelif

19. Her bir katılımcının Klibi, kanalın yayın yaptığı ülkelerdeki Baby TV televizyon kanalında gösterilecektir. Klipler, Organizatörün kendi takdiriyle belirleyebileceği tarihlerde, saatlerde ve sıklıkta yayınlanacaktır.

20. Herhangi bir değişiklik nihaidir ve Tanıtım için Görsel gönderen herkes için bağlayıcıdır.

21. Bu bir yarışma değildir ve hiçbir ödül verilmeyecektir.  Bir Klipte yer alması için bir Görsel seçildiğinde, hiçbir koşulda alternatif olarak nakdi bir ödül verilmeyecektir. Bu fırsat devredilemez, müzakere edilemez ve herhangi bir ödüle veya nakit paraya dönüştürülemez.

22. Organizatör, seçilen bir katılımcının herhangi bir nedenle yayınlandığı an Klibi izleyememesi durumunda, bunun yerine ödül vermesi için sorumlu tutulamaz. Organizatör, bir Klibi yayınlayamamasından veya Klibi belirlenen tarihte ve/veya saatte yayınlayamamasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 1. Katılımcılar, katılımcının bu kuralların herhangi birini ihlal etmesinden doğan herhangi bir ve tüm hak iddiaları, kayıplar, maliyetler, zararlar, yükümlülükler ve masraflar karşısında Organizatörü, vekillerini, çalışanlarını, temsilcilerini, bağlı şirketlerini ve ana ve yan şirketlerini tazmin eder.

  24. Bu Tanıtım için bir Görsel gönderen her bir katılımcı, açık şekilde Organizatörü, bağlı şirketlerini, vekillerini, çalışanlarını ve yöneticilerini Tanıtım veya varsa ödülden doğan veya bununla ilişkili herhangi bir hak talebi, dava veya talepten beri kılar.

  25. Bu kurallar İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilmektedir.

  26. Organizatör: BABY NETWORK LIMITED, 10 Hammersmith Grove, Londra W6 7AP, Birleşik Krallık.